nieuws

Energietransitie gaat voor consument vooral over de centen

klimaattechniek

Uit jaarlijks onderzoek van technisch dienstverlener Feenstra blijkt dat er weliswaar meer zorgen zijn over de klimaatproblematiek, maar dat leidt niet tot meer handelen.

Energietransitie gaat voor consument vooral over de centen

Uit het onderzoek komt naar voren dat er weinig verandering is in het aantal mensen dat bewust bezig is met de CO2-uitstoot van het eigen huishouden: “Ook is het gevoel van urgentie om daadwerkelijk duurzaam gedrag te vertonen gedaald ten opzichte van vorig jaar. Een kleiner aandeel Nederlanders verwacht dat het duurzame energiehuishouden in de toekomst (heel) erg gaat veranderen. Toch maken de consumenten zich dit jaar meer zorgen over klimaatverandering.”

 

Financiële implicaties

Overheid en energiebedrijven worden nadrukkelijk aangewezen als de verantwoordelijke partijen om in actie te komen. “Alhoewel Nederlanders zeker bereid zijn om het milieu te verbeteren, zijn daadwerkelijke acties hierop met name afhankelijk van de financiële implicaties. Kosten en rendement lijken dit jaar zelfs een meer dominante rol te spelen. Men is zich ook meer bewust van de kosten voor aanpassingen in huis.”

Kosten en rendement spelen een meer dominante rol

Hoogdrempelige maatregelen

Laagdrempelige acties zijn door de meeste Nederlanders al toegepast. “Dit jaar zijn echter minder Nederlanders van plan om aan de slag te gaan met hoogdrempelige maatregelen: acties die vaak een grote investering vergen, zowel in geld als de moeite die het kost om het huis aan te passen.”

 

Kennis over verduurzaming

Ondanks de vele aandacht die de energietransitie afgelopen jaar heeft gekregen, denkt slechts een kwart van de Nederlanders veel kennis te hebben over verduurzaming van het energiehuishouden. “Men associeert een duurzaam huishouden nog steeds met groene stroom en zonnepanelen, dit jaar wel aangevuld met gasloos wonen. Dit jaar verwacht een op de drie Nederlanders dat het duurzame energiehuishouden in de toekomst (heel) erg gaat veranderen.” Dit aandeel is kleiner dan vorig jaar.

Belangrijkste barrières

In vergelijking met vorig jaar hebben Nederlanders beter inzicht in de kosten die gemoeid zijn met de aanpassingen voor de verduurzaming van hun huis. Toch hebben ze nog meer behoefte aan een overzicht in de kosten en baten en advies over de aanpassingen in huis voor verduurzaming van het huishouden. Belangrijkste barrières zijn de te hoge investeringsniveaus en de te lange terugverdientijd.

Steekproef onder 1045 mensen

De steekproef is uitgevoerd onder 1045 Nederlanders, waarvan 65 procent een koopwoning heeft en 34 procent een huurwoning. De helft is man, de helft vrouw. 58 procent heeft geen thuiswonende kinderen en 36 procent heeft wel thuiswonende kinderen (5 procent ‘anders’).

 

Lees hier alle resultaten van het ‘Onderzoekrapport over kennis, houding en gedrag rondom de energietransitie‘.

 

 

Reageer op dit artikel