nieuws

Verplichte certificering cv-installateurs uitgesteld

klimaattechniek

De certificering voor installateurs van verwarming wordt naar verwachting pas in 2021 echt verplicht. In het overgangsjaar 2020 krijgen installateurs de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf 2021 zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken echt in overtreding.

Verplichte certificering cv-installateurs uitgesteld
Bron: Stichting OVI

Branchevereniging Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) ging ervan uit dat de regeling nog dit jaar van kracht zou worden. De politiek heeft echter meer tijd nodig om de knoop over de certificeringsregeling door te hakken.

 

Wettelijke regeling in Bouwbesluit

Dit voorjaar behandelt de Tweede Kamer een aanpassing van de Woningwet waarin de wettelijke certificering wordt opgenomen. Komend najaar staat behandeling in de Eerste Kamer gepland. Als de Tweede en Eerste Kamer in meerderheid akkoord gaan, wordt de wettelijke regeling, als onderdeel van een aanpassing van de Woningwet, eind van dit jaar verankerd in het Bouwbesluit.

 

Praktijkexamen voor 34.000 monteurs

De wettelijke certificering stelt zwaardere vakbekwaamheidseisen aan verwarmingsmonteurs. Techniek Nederland gaat ervan uit dat het merendeel van de monteurs nu al over het vereiste niveau beschikt. Toch moeten alle 34.000 monteurs die werkzaam zijn in de verwarmingstechniek slagen voor een praktijkexamen, ongeacht hun opleidingsniveau. Monteurs kunnen straks met een online-toets zelf beoordelen of ze bijscholing nodig hebben. Daarna volgt een online theorietoets die toegang geeft tot het praktijkexamen. De verwachting is dat tussen de 1.500 en 4.500 monteurs met een opleiding op niveau 2 of lager bijscholing nodig hebben om aan de eisen te voldoen.

 

Vakbekwaamheidseisen verwarmingsmonteurs

Techniek Nederland gaat haar leden vanaf het tweede kwartaal van dit jaar helpen zich voor te bereiden op de wettelijke certificering. De brancheorganisatie werkt samen met opleidingsfonds OTIB aan een website waar monteurs zelf kunnen toetsen of ze aan de strengere vakbekwaamheidseisen voldoen. De vakbekwaamheidseisen worden verankerd in de beroepsopleidingen. Ook komt er een bijscholingsmodule voor de groep monteurs de nu al in de branche werkt, maar nog niet aan de eisen voldoet.

 

Vakpaspoort voor vakbekwame monteurs

Vakbekwame monteurs zijn straks herkenbaar via een zogenoemd Vakpaspoort. Dit is een app op de smartphone waarmee monteurs aan klanten en controlerende instanties kunnen laten zien dat zij vakbekwaam en dus bevoegd zijn. Er komt een online register en een speciaal beeldmerk voor gecertificeerde bedrijven. Daarnaast gaat de overheid consumenten via een campagne wijzen op de noodzaak een gecertificeerde cv-installateur in te schakelen.

 

Rapport koolmonoxide bij cv-ketels

De wettelijke certificering komt voort uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels uit november 2015. De Onderzoeksraad constateerde dat de bestaande kwaliteitslabels, zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen, te weinig garantie boden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.

 

Oorzaken koolmonoxidevergiftiging

Volgens het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’ werd koolmonoxidevergiftiging niet alleen veroorzaakt door oude open geisers, zoals algemeen werd aangenomen. Bijna de helft van de ongevallen tussen 2012 en 2014 gebeurde met moderne cv-ketels, zelfs met ketels waaraan regelmatig onderhoud werd gepleegd. De Raad leidde daaruit onder meer af dat het vakmanschap van installateurs kennelijk vaak te wensen overliet.

 

Gebrekkige kwaliteitscontrole installatiebranche

De Onderzoeksraad wees ook op de gebrekkige kwaliteitscontrole op de vakbekwaamheid van de branche, ondanks de vele bestaande keurmerken. “De verschillende erkenningen, certificeringen en keurmerken geven te weinig waarborgen voor daadwerkelijke kennis en kunde van de professional. Vanuit de branche ontbreekt het aan concreet toezicht op de werkzaamheden bij mensen thuis en blijven sancties op onveilig werk veelal achterwege. Het zelfregulerend vermogen van de branche is daarmee onvoldoende om consumenten de benodigde kwaliteit en veiligheid te bieden.”

 

Brancheverenigingen reageren op koolmonoxiderapport

Het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over koolmonoxidevergiftiging in november 2015 sloeg in als een bom. De installatiesector trok zich de kritiek aan. Diverse brancheverenigingen gingen aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Gawalo inventariseerde in januari 2016 de reacties en initiatieven van de betrokken brancheverenigingen.

 

OK CV-keurmerk

Branchevereniging Techniek Nederland (toen nog Uneto-VNI) maakte zich al voor de publicatie van het rapport hard voor een verplichte erkenningsregeling voor installateurs en installatiebedrijven. In afwachting van die verplichting lanceerde de vereniging in 2015 al een eigen kwaliteitslabel voor het veilig onderhoud van cv-ketels, het OK CV-label. Installateurs konden dit keurmerk op eigen initiatief halen, maar de vrijblijvendheid ervan bleef een makke.

 

Verplichte erkenningsregeling installateurs

De branchevereniging drong bij de overheid herhaaldelijk aan op een zwaardere, uniforme en wettelijk verplichte erkenningsregeling. Na de publicatie van het koolmonoxiderapport kreeg ze daarbij steun van onder meer de Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond, Brandweer Nederland en Netbeheer Nederland. Toenmalig minister Blok zegde uiteindelijk in december 2016 toe om daar werk van te maken. Begin 2019 zou de regeling van kracht worden.

 

Reageer op dit artikel