nieuws

Plan van eisen voor gezonde kantoren

klimaattechniek

Kantoren die niet alleen energiezuinig zijn maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteitbevorderend. Dat is wat RVO, VLA, Platform Duurzame Huisvesting en TVVL willen bereiken met het Programma van Eisen Gezonde Kantoren.

Plan van eisen voor gezonde kantoren
Uitreiking Plan van eisen gezonde kantoren aan Diederik Samsom.

De energieprestatie van gebouwen krijgt tegenwoordig standaard veel aandacht, vinden de samenstellers van het rapport Plan van Eisen voor Gezonde Kantoren. Maar kantoren moeten daarnaast ook gezond en comfortabel zijn en de productiviteit van de gebruikers bevorderen. Om opdrachtgevers hierbij te helpen, hebben ze criteria geformuleerd voor de kwaliteit van het binnenmilieu. Die criteria zijn gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, maar ook op kwaliteitslabels die verder gaan in hun eisen zoals BREEAM-NL en WELL.

 

Kwaliteit binnenmilieu: vier componenten

In het document staan vier aspecten van het binnenmilieu centraal:

  • lucht (binnenluchtkwaliteit)
  • klimaat (thermisch binnenklimaat)
  • licht (& uitzicht)
  • geluid

Leestip: Welke factoren veroorzaken een negatief binnenklimaat?

Prestatie-eisen voor drie ambitieniveaus

Voor ieder thema zijn er drie ambitieniveaus uitgewerkt:

  • klasse C (voldoende)
  • klasse B (goed)
  • klasse A (zeer goed)

 

Ondergrens is geldende wet- en regelgeving

Aan ieder ambitieniveau zijn eigen (prestatie)eisen gekoppeld. Klasse C is hierbij het basisniveau. Deze ondergrens is vaak gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De eisen zijn zo geformuleerd dat alle eisen die bij C staan ook voor B en A gelden, tenzij daar een zwaardere eis is opgenomen.

 

Plan van eisen als menukaart

Het Plan van Eisen werkt als een soort menukaart. Opdrachtgever of leden van het ontwerpteam kunnen zelf bepalen welke eisen ze opnemen. Per thema kunnen ze bepalen welk ambitieniveau voor het te ontwerpen gebouw opportuun is. Dat hangt onder meer af van de specifieke kenmerken van de (toekomstige) gebouwgebruikers, de lokale omgeving, eventuele bouwkundige beperkingen (in het geval van een renovatie) en het budget.

 

Uitreiking aan Diederik Samsom

Auteur Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu, TVVL Impuls) presenteerde het rapport tijdens de TVVL Techniekdag. Remi Hompe (Branchemanager VLA) en Henk Willem van Dorp (Voorzitter TVVL) overhandigden een exemplaar aan Diederik Samsom, onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord.

 

Meer over gezond binnenklimaat:

Goede ventilatie is essentieel voor binnenklimaat

Ventilatiesysteem Fresh-r wint wedstrijd gezond binnenklimaat Mitros

Beter binnenklimaat door nieuwe regels voor filters?

Kwart Nederlanders ongezond door binnenklimaat

De invloed van de luchtstroom op het comfort van het binnenklimaat

Reageer op dit artikel