nieuws

Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

klimaattechniek

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 1 februari 2019.

Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

NEN 2757-1 gaat over gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. Voor grotere installaties bestaat NEN 2757-2. Daarvoor is ook een herziening in voorbereiding.

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van rookgasafvoer

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor de geschiktheid van de rookgasafvoer van gebouwgebonden installaties. Met deze methodes kan worden bepaald of de richting van de stroming, de capaciteit en de rookgasdoorlatendheid van de afvoer voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het perceel en of de uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatietoevoeropeningen.

Wijzigingen NEN 2757-1

De wijzigingen in NEN 2757-1 ten opzichte van de versie van 2011 zijn:

  • Onderwerp en toepassingsgebied (hoofdstuk 1) zijn herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
  • De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer via een ventilator buiten het toestel, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
  • Het begrip hinder is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld.
  • Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
  • Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.
  • De bijlagen C, D en E zijn vervallen.

‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’

Naast deze norm en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat er de bekende NPR 3378 serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geven toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen is een aparte praktijkrichtlijn in voorbereiding.

Commentaar indienen en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2019 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 2757-1. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Reageer op dit artikel