nieuws

Brancheorganisatie voor infraroodverwarming opgericht

klimaattechniek

Nederlandse en Belgische leveranciers van infraroodsystemen hebben onlangs besloten hun krachten te bundelen in een branchevereniging. IG Infrarood Benelux heeft als doel infraroodtechniek op de kaart te krijgen.

Brancheorganisatie voor infraroodverwarming opgericht

Het netwerk van Europese fabrikanten van infraroodverwarming wil aan geïnteresseerde partijen objectieve, gefundeerde informatie verstrekken en op deze manier infraroodverwarming in de markt zetten.

Alternatief voor aardgas

Volgens de kersverse vereniging is infrarood een duurzaam en betrouwbaar verwarmingsalternatief in woningen en gebouwen, waarbij bij voorkeur elektriciteit uit duurzame energie worden gebruikt. “Dankzij het gebruik van de nieuwste technologie, zijn infraroodverwarmingsoplossingen een ideale combinatie met zonnepanelen, batterijopslag en energiemanagementsystemen voor de optimalisering van het energieverbruik”,  zegt  IG Infrarood.

Voordelen infraroodverwarming

“Een goed gedimensioneerde elektrische infraroodverwarming laat de meeste andere verwarmingssystemen ver achter zich ten aanzien van behaaglijkheid en comfort”, claimt de branchevereniging op haar website. En daarnaast: “Bij berekeningen van de totale kosten liggen de voordelen van infraroodverwarmingssystemen zowel in de verhoudingsgewijs lage investeringskosten als hun lange levensduur. Het vervallen van onderhouds- en servicekosten gecombineerd met gunstige verbruikscijfers brengt extra kostenvoordelen met zich mee.”

Kosten infraroodverwarming

In een studie van DWA  werd onlangs nog beweerd dat infraroodverwarming in gebruik duurder is dan alle andere alternatieven voor aardgas. DWA becijferde dat de total cost of ownership in een gemiddeld rijtjeshuis circa 33.000 euro is (gerekend over 15 jaar), respectievelijk 62.000 euro (over 30 jaar). Daarin zijn alle kosten voor afschrijving, onderhoud, vervanging van installatieonderdelen en energiegebruik meegenomen. Ter vergelijking: een bodemwarmtepomp kost 26.000 euro (over 15 jaar) en 46.000 euro (over 30 jaar).

Energieprestatie infraroodverwarming in gebouwen

IG Infrarood Benelux gaat zich ook hard maken voor de ontwikkeling van een ICS/ISO-testnorm voor het bepalen van de energieprestatie van IR in gebouwen. De fabrikanten werken daarnaast aan een gemeenschappelijk standpunt, zodat ze op politiek niveau als een belangenorganisatie worden erkend en in staat zijn invloed uit te oefenen op de randvoorwaarden.

Taken branchevereniging

Als taken en doelstellingen noemt de branchevereniging op haar website verder nog:

  • informatie en advies geven over het onderwerp infraroodverwarming
  • richtlijnen voor ontwerp en toepassing ontwikkelen
  • kwaliteitsnormen voor leden instellen en bewaken
  • normeringsprocessen begeleiden
  • onderzoeksprojecten ondersteunen en met experts samenwerken
  • met gelijksoortige branches samenwerken
  • complete gebouwconcepten ontwikkelen
  • een platform zijn voor architecten, ontwerpers en eindgebruikers
  • het aanspreekpunt zijn voor de media, overheidsinstanties en de politiek.
Reageer op dit artikel