nieuws

Warmtepomp met bodemlus meest aantrekkelijk

klimaattechniek

Warmtepomp met bodemlus meest aantrekkelijk

Installatie-adviesbureau DWA heeft de total costs of ownership (TCO) berekend voor gasloze verwarmingsconcepten. Referentie is een nieuwbouw tussenwoning. Gerekend is over de periodes 15 en 30 jaar.

Het onderzoek is uitgevoerd voor de vereniging van projectontwikkelaars Neprom. Als referentie is een tussenwoning genomen zoals die door RVO is gedefinieerd, met een gebruiksoppervlak van 124 m². Uitgangspunt verder is dat de woning als Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) uitgevoerd wordt. De isolatiewaarden van de gebouwschil zijn strenger genomen dan de minimumeisen van het Bouwbesluit.

 

Benodigde verwarmingscapaciteit

Het bouwfysische pakket bestaat uit:

 • Rc gevel: 4,5 m²K/W
 • Rc vloer: 4,0 m²K/W
 • Rc dak: 7,0 m²K/W
 • U-waarde glas met kozijn en deur: 1,0 W/m²K
 • Luchtdichtheid (qv10): 0,30 dm³/s per m²

 

DWA stelt dat dit bouwfysische pakket niet is bedoeld om in alle gevallen de huidige EPC-eis van 0,40 te behalen, maar is gebruikt voor het vaststellen van de jaarlijkse warmtevraag en de benodigde verwarmingscapaciteit voor ruimteverwarming.

 

Aardgasvrije warmteconcepten

In het onderzoek is een kostenanalyse opgezet voor de volgende aardgasvrije warmteconcepten

 1. Warmtepomp met PVT panelen
 2. Warmtepomp met bodemcollector
 3. Warmtepomp op buitenlucht
 4. Warmtepomp met collectief bronnet (circa 12°C)
 5. Middentemperatuur warmtenet (40°C)
 6. Hoogtemperatuur stadswarmtenet (>70°C)

 

Raming van investeringen

De investeringsraming van de verschillende warmteconcepten heeft plaatsgevonden op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Voor het goed functioneren van de warmtepompconcepten is laagtemperatuurverwarming (vloerverwarming) een voorwaarde;
 • Niet alle warmteconcepten voorzien in de levering van koude;
 • De concepten gaan uit van de toepassing van een boilervat voor warmtapwater van 150 tot 180 liter;
 • In concept 1 is alleen de meerprijs voor winning van warmte via de PVT-panelen meegewogen en dus niet de elektriciteitsproductie;
 • In concept 5 is uitgegaan van warmteproductie van 40°C via een collectieve warmtepomp die gekoppeld is aan een bodemlus;
 • Uitgangspunt is een kleinschalige projectontwikkeling;
 • Voor de aansluitkosten (BAK) op het hoge temperatuur warmtenet is een voorlopige stelpost opgenomen;
 • Er is uitgegaan van in 2018 verkrijgbare ISDE-subsidies.

 

Bodemlus meest aantrekkelijk

Voor de tussenwoning geldt dat variant 3 met bodemlus financieel gezien het aantrekkelijkst is. Daarna volgen de varianten 2 en 4. Variant 5 en 6 zijn met name geschikt voor projecten met kleine appartementen. Variant 5 gaat financieel beter scoren als er direct bruikbare restwarmte van 30 tot 40°C in de omgeving beschikbaar is, zoals van een datacenter.

 

Klik hier of op onderstaande tabel voor een overzicht van de TCO per gasloos warmteconcept

 

Lees hier de hele notitie over Kosten aardgasvrije warmteconcepten nieuwbouwwoningen

 

Verder lezen

Alles wat u moet weten over BENG

Warmtepomp belangrijkste vervanger van de cv-ketel

Is een warmtepomp duurder dan een gasaansluiting?

Boren naar aardwarmte: hoe dieper hoe beter?

 

Reageer op dit artikel