nieuws

Ook installateurs profiteren van Energie-investeringsaftrek

klimaattechniek

Investeren in energiezuinige technieken, zoals zonnepanelen en VRF-systemen, kan ondernemers ook in 2018 een aantrekkelijk fiscaal voordeel opleveren dankzij de regeling Energie-investeringsaftrek. Niet alle VRF-systemen voldoen aan de gestelde criteria. Waar moet een installateur op letten bij de selectie van een systeem?

Ook installateurs profiteren van Energie-investeringsaftrek

Ondernemers in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en een investering doen die op de Energielijst staat, kunnen gebruik maken van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor 2018 147 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze regeling levert bedrijven gemiddeld zo’n 13,5% voordeel op.

 

Criteria EIA-regeling

Voor ondernemers is dit een mooie kans om te investeren in duurzame oplossingen, maar dan moet uiteraard wel aan de voorwaarden worden voldaan. Niet alle VRF-systemen voldoen aan de gestelde criteria en daarom is het selecteren van de juiste oplossing belangrijk.

 

Profiteren van fiscaal voordeel

De EIA-regeling biedt de mogelijkheid om 54,4% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, staat beschreven in de ‘Energielijst’. Daarnaast is het ook mogelijk om maatwerkinvesteringen aan te melden die een forse energiebesparing realiseren. Alleen ondernemingen die winst maken komen in aanmerking voor deze regeling. Een voorstel voor EIA kan worden ingediend via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Belangrijke wijzigingen EIA-regeling 2018

In 2018 zijn een aantal voorwaarden in de EIA-regeling gewijzigd ten opzichte van de voorwaarden van 2017. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Bij VRF-systemen is de vereiste COP-waarde (Coefficient of Performance) gestegen van 4,0 naar 4,4. Dit betekent dat het bij het selecteren van een VRF-systeem nog belangrijker wordt kritisch naar het rendement te kijken.
  • Voor warmtepompen in bedrijfsgebouwen geldt dat de eisen zijn aangescherpt en alleen de energetisch beste warmtepompen in aanmerking komen voor fiscale aftrek.
  • De omrekenfactor van elektriciteit (kWh) naar aardgasverbruik (Nm3) is aangepast. Hierdoor komt een investering in de vervanging van een gasgestookte installatie door een elektrische installatie eerder in aanmerking voor de EIA-regeling.
  • De eisen die worden gesteld aan energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen zijn aangepast. Dit betekent concreet dat het bedrijfsgebouw door middel van de investeringen minimaal een energieprestatieverbetering van drie labelsprongen moet opleveren, waarbij het energielabel uiteindelijk minimaal B moet zijn. Hierdoor komen dus alleen bedrijfspanden met energielabel G tot en met D in aanmerking voor de EIA-regeling.

 

COP van 4,4

Een belangrijke wijziging in de EIA in vergelijking met vorig jaar, is dat de aftrek nu pas wordt toegekend indien een COP van minimaal 4,4 wordt gerealiseerd. Veel VRF-systemen halen een dergelijke COP echter niet. Het is daarom belangrijk dat installateurs hun klanten helpen bij het selecteren van de juiste oplossing.

 

Concurrentievoordeel installateurs

“Niet alle installateurs zijn op de hoogte van de subsidieregels en dat is niet alleen voor hun klanten, maar ook voor hen zelf een enorme gemiste kans”, stelt Martin van der Voort, account manager bij Centercon. “Een installateur die wel op de hoogte is en een VRF-systeem aanbiedt dat de COP-norm van 4,4 haalt, vergroot zijn kans om een opdracht binnen te halen aanzienlijk.”

 

Investeringsbereidheid ondernemers groeit

“Wij zien dat fiscale regelingen een grote impact hebben op de investeringsbereidheid van ondernemers”, stelt Richard de Waal, Directeur Air Solutions bij LG Electronics Benelux bij LG Air Solutions. “De combinatie van fiscaal voordeel en toekomstige energiebesparing maakt het zeer aantrekkelijk om te investeren in duurzame oplossingen als warmtepompen, zonnepanelen en energiezuinige VRF-systemen.”

Reageer op dit artikel