nieuws

TNO onderzoekt veiligheid Topline cv-ketels uit 2006-2009

klimaattechniek

TNO onderzoekt veiligheid Topline cv-ketels uit 2006-2009

Onderzoeksorganisatie TNO gaat op verzoek van Nefit onderzoek doen naar mogelijke verhoogde veiligheidsrisico’s van de Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. TNO verwacht het onderzoek binnen enkele maanden af te ronden.

Nefit kondigde dit onderzoek aan na de commotie die in ontstond naar aanleiding van een item in RTL Nieuws. Volgens twee deskundigen in die uitzending zouden duizenden Topline cv-ketels geproduceerd tussen 2006 en 2009 brandgevaarlijk zijn en het risico op koolmonoxidevergiftiging vergroten.

 

Problemen met warmtewisselaar

Het probleem zat volgens de deskundigen in de warmtewisselaar van de cv-ketel, die door de hitte kan vervormen en heet rookgas kan lekken. Ook zou koolmonoxide uit de ketel kunnen ontsnappen. Volgens RTL Nieuws had de ketelleverancier verzuimd een terugroepactie voor de warmtewisselaars op te zetten en zou het bedrijf de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet goed hebben geïnformeerd over de problemen en de veiligheidsrisico’s.

 

Geen verhoogd veiligheidsrisico

Nefit-Bosch ontkende dit en herhaalt ook bij de aankondiging van dit onderzoek dat het bedrijf naar eer en geweten heeft gehandeld. “In Nederland zijn in de periode 2006-2009 128.900 Topline toestellen verkocht. Nefit heeft in 2009 bij de NVWA (destijds nog VWA) problemen gemeld met de cv-ketels van het type Topline. Naar aanleiding van deze melding zijn passende maatregelen getroffen. In 2016 werd de lopende corrigerende actie opgeschaald, waarbij eindgebruikers en installateurs in februari 2017 middels een brief werden opgeroepen de originele brander van deze toestellen tijdens regulier onderhoud, uiterlijk eind 2018, te laten vervangen. Nefit herhaalt dat eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat er geen verhoogd veiligheidsrisico is wanneer de originele brander is vervangen.

 

Lees ook: Nefit adviseert vervanging oude brander TopLine

 

Kamervragen veiligheid cv-ketels

Onlangs antwoordde minister Bruins op Kamervragen dat bij deze toestellen het gevaar van koolmonoxidevergiftiging niet aannemelijk lijkt. De minister gaf ook aan dat Nefit geen informatie heeft verzwegen voor de NVWA en dat Nefit zich heeft gehouden aan de wettelijke verplichtingen voor wat betreft het melden van problemen met cv-ketels. “Het is mij niet bekend dat Nefit informatie heeft verzwegen en foutieve informatie heeft verstrekt aan de NVWA”, zegt minister Bruins in zijn beantwoording-kamervragen-over-onveilige-cv-ketels. Volgens de minister heeft Nefit tot twee keer toe problemen gemeld met de TopLine-ketels typen B3L en B3M, respectievelijk in 2009 en in 2012. Naar aanleiding van die meldingen zijn in overleg met de NVWA telkens “passende” maatregelen genomen.

 

Lees ook: Minister beantwoordt Kamervragen veiligheid cv-ketels

 

Onderzoeksvragen afgestemd met NVWA en adviseur

Nefit heeft voor TNO onderzoeksvragen geformuleerd en laten toetsen door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het onderzoek is volgens Nefit gericht op een ‘open waarheidsvinding’ omtrent mogelijke verhoogde veiligheidsrisico’s bij Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. Uit het onderzoek moet ook blijken of de sinds 2009 door Nefit in afstemming met de NVWA genomen maatregelen al dan niet toereikend zijn. Om de neutraliteit van het onderzoek te waarborgen, zijn de onderzoeksvragen vooraf afgestemd met de NVWA en getoetst door onafhankelijk adviseur Harm Valk, senior adviseur en partner bij Nieman Raadgevende Ingenieurs.

 

Kosteloos vervangen originele brander

In afwachting van de onderzoeksresultaten, heeft Nefit verschillende maatregelen genomen om de gebruikers van deze toestellen tegemoet te komen. Zo is het vervangen van de originele brander door de installateur tijdens regulier onderhoud kosteloos. Deze preventieve actie loopt tot en met 31 december 2018. Constateert de installateur dat de warmtewisselaar van het toestel defect is, dan wordt deze onder garantie vervangen.

 

Tijdelijke coulanceregeling vervangen warmtewisselaar

Tot eind 2018 geldt een coulanceregeling: bij vervanging van een defecte warmtewisselaar brengt Nefit in afwijking van de garantiebepalingen tijdelijk geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening. Deze tijdelijke coulanceregeling is van toepassing op Topline toestellen uit 2006 – 2009 en geldt met terugwerkende kracht. Eerder door Nefit verstuurde facturen voor vervanging van een defecte warmtewisselaar zullen aan de installateurs worden gecrediteerd.

 

Inruil van huidige cv-toestel

In plaats van kosteloze vervanging van de oude brander of een defecte warmtewisselaar kunnen gebruikers ook kiezen voor inruil van hun huidige toestel. Bij aankoop van een nieuw Nefit HR-toestel of Nefit warmtepomp ontvangen zij voor hun toestel uit 2006 tot en met 2009 een inruilbedrag van 600,- euro of 785,- euro inclusief BTW, afhankelijk van het type Topline.

Voor meer informatie verwijst Nefit naar de speciale webpagina www.nefit.nl/topline.

 

Lees ook: Nieuwe Nefit-ketel voor helft van de prijs

Reageer op dit artikel