nieuws

Minister beantwoordt Kamervragen over veiligheid cv-ketels

klimaattechniek

Minister beantwoordt Kamervragen over veiligheid cv-ketels

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport beantwoordde op 29 januari 2018 de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over onveilige cv-ketels. De SP stelde die vragen naar aanleiding van de onrust ontstaan door de problemen met de Nefit-TopLine cv-ketels en de media-aandacht daarvoor.

In eerste instantie wilde de SP weten of Nefit volgens de minister inderdaad informatie had verzwegen tegenover de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat werd onder meer gesuggereerd in een uitzending van RTL-nieuws over de TopLine cv-ketels van Nefit. Volgens twee deskundigen zouden duizenden van die ketels brandgevaarlijk zijn en het risico op koolmonoxidevergiftiging vergroten.

 

Problemen met warmtewisselaar

Het probleem zat volgens de deskundigen in de warmtewisselaar van de cv-ketel, die door de hitte kan vervormen en heet rookgas kan lekken. Ook zou koolmonoxide uit de ketel kunnen ontsnappen. Volgens RTL Nieuws had de ketelleverancier verzuimd een terugroepactie voor de warmtewisselaars op te zetten en zou het de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet goed hebben geïnformeerd. Nefit-Bosch ontkende dit en verklaarde: “Alle ons bekende incidenten, relevante feiten en rapporten zijn gedeeld met de verantwoordelijke autoriteiten.”

 

Lees ook: Nieuwe Nefit-ketel voor helft van de prijs

 

Drie meldingen van problemen

“Het is mij niet bekend dat Nefit informatie heeft verzwegen en foutieve informatie heeft verstrekt aan de NVWA”, zegt minister Bruins in zijn beantwoording-kamervragen-over-onveilige-cv-ketels. Volgens de minister heeft Nefit tot twee keer toe problemen gemeld met de TopLine-ketels typen B3L en B3M, respectievelijk in 2009 en in 2012. Naar aanleiding van die meldingen zijn in overleg met de NVWA telkens “passende” maatregelen genomen.

 

Onderzoek NVWA bij Nefit

In 2016 klopte een ex-werknemer van Nefit aan bij de NVWA. Deze gaf aan dat de problemen met de types B3L en B3M “ernstiger waren dan eender aangenomen.” Daarop heeft de NVWA een onderzoek bij Nefit ingesteld. “Het bleek dat bij Nefit meer incidenten bekend waren met het type B3M en dat daaronder ook incidenten waren waarbij brand buiten de cv-ketel was ontstaan. Dit was aanleiding voor de NVWA om van een hoger risico uit te gaan en van Nefit te verlangen dat de lopende corrigerende actie rond het type B3M werd opgeschaald, waarbij het publiek en in bijzonder de bezitters van de bewuste cv-ketels geïnformeerd zouden worden over het risico”, zo reconstrueert minister Bruins de feiten.

 

Alle incidenten gemeld

“Op grond van de Warenwet (artikel 21) is een fabrikant/handelaar niet verplicht om nieuwe gelijksoortige incidenten met eenzelfde product telkens opnieuw te melden”, zegt minister Bruins ter verdediging van Nefit-Bosch. De fabrikant heeft met de NVWA echter een andere afspraak gemaakt. “Tijdens het onderzoek bij Nefit is afgesproken dat alle incidenten waarbij het type B3M betrokken is en die bij Nefit bekend worden aan de NVWA zullen worden gemeld. De reden daarvoor is dat de NVWA wil kunnen bepalen of de door Nefit gekozen corrigerende actie afdoende is, dan wel dat deze opnieuw moet worden opgeschaald.”

 

Risico op brand en CO-vergiftiging

Een tweede vraag van kamerlid Beckerman ging over hoe groot het risico op brand en op koolmonoxidevergiftiging door de TopLine-ketels nu werkelijk is. De minister antwoordde daarop het volgende: “Volgens informatie van Nefit zijn in Nederland circa 128.900 stuks Topline ketels van het type B3M verkocht. Of de gebruikers daarvan daadwerkelijk worden blootgesteld aan mogelijk gevaar op een koolmonoxidevergiftiging, lijkt gezien de constructie van de cv-ketels niet aannemelijk, maar zal door een onafhankelijk bureau nader worden onderzocht.”

 

Aard en omvang incidenten

Op een vraag naar aard en omvang van de gemelde incidenten, gaf de minister het antwoord dat ook Nefit eerder had gegeven naar aanleiding van de uitzending in RTL. Nefit heeft de NVWA medegedeeld dat 180 incidenten met de cv-ketels te wijten waren aan onjuist gesloten branderklemmen. In 10 van deze 180 gevallen is smelt-/brandschade aan de buitenkant en/of buiten het toestel gemeld. In de andere gevallen bleef de schade binnen het toestel.

 

Lees ook: Nefit adviseert vervanging oude brander TopLine

 

Sinds 2016 heeft Nefit 25 nieuwe incidenten met de cv-ketels van het type B3M gemeld. Van deze incidenten is nog niet bekend wat er precies aan de hand is geweest. Bij 23 van deze 25 incidenten is smelt- of brandschade vermeld.

 

Verplichte woning-APK en erkenningsregeling

Tot slot wilde de SP nog weten of de minister plannen had om een verplichte periodieke keuring van woninginstallaties in te voeren. Volgens de minister gaat dat niet gebeuren. Wel gaat de overheid werk maken van de verplichte erkenningsregeling voor installateurs van gasverbrandingstoestellen, zoals geadviseerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in haar rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’.

 

Meer lezen over de erkende installateur:

Verplichte erkenning cv-installateurs: de 10 belangrijkste vragen

Plan van aanpak voor erkenningsregeling installateurs

Eisen erkenning installateur nog niet bekend

Reageer op dit artikel