nieuws

Kwaliteitseisen van ‘failsafe’ cv-ketels in kaart gebracht

klimaattechniek

Kwaliteitseisen van ‘failsafe’ cv-ketels in kaart gebracht
OK CV-monteur. Beeld: Stichting OVI.

In het rapport “Kwaliteitseisen voor het installeren van moderne hr-ketels” kunnen installatiebedrijven en opdrachtgevers lezen wat de voorwaarden zijn voor een goed geïnstalleerde en veilige cv-ketel. Het document kan ook als een bestektekst worden gebruikt.

De publicatie, die begin februari verscheen, is een initiatief van brancheverenigingen VFK, ROGAFA, UNETO-VNI en stichting KvINL. Het bevat een overzicht van alle eisen die gelden voor de installatie van hoog rendement cv-ketels voor centrale verwarming en warm tapwater. Het rapport behandelt ook de kwaliteitseisen voor de gasleiding, rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

 

Contractstuk opdrachtgever en installatiebedrijf

“Kwaliteitseisen voor het installeren van moderne hr-ketels” kan zelfs als contractstuk worden gebruikt in de overeenkomst tussen opdrachtgever en installatiebedrijf, als een soort bestektekst, zo stellen de auteurs. “Bij oplevering kan dan worden vastgesteld of de installatie voldoet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau. De oplevering is immers het moment waarop wordt vastgesteld wat het werkelijke kwaliteitsniveau van het opgeleverde is, of de partijen daarover goed geïnformeerd zijn en wat mogelijk consequenties zijn voor verrekening of verbetering.”

 

Geen montagevoorschrift voor cv-ketel

De samenstellers wijzen erop dat deze publicatie een privaatrechtelijk document is. Het rapport is ook niet bedoeld als een montagevoorschrift. Voor aanvullende informatie of interpretatie verwijzen de samenstellers naar de relevante praktijkrichtlijnen (NPR’s), zoals de NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ en andere documenten. Daarnaast hangt de publicatie samen met nationale en Europese publiekrechtelijke wetten, regels en voorschriften voor de installatie van hr-ketels.

 

Lees meer over de veiligheid van cv-installaties:

Uneto-VNI over erkende installateur: “uitstel is geen afstel”

Minister beantwoordt Kamervragen over veiligheid cv-ketels

 

Reageer op dit artikel