nieuws

Verplichte erkenning installateurs uitgesteld

klimaattechniek

De verplichte erkenningsregeling voor installateurs zal naar verwachting pas in de tweede helft van 2019 gefaseerd in werking treden. Dat schrijft minister Ollongren in een brief van 18 december 2017 aan de Tweede Kamer.

Verplichte erkenning installateurs uitgesteld
Bron: Stichting OVI

Minister Ollongren kondigt in de kamerbrief aan aan dat ze het wetsvoorstel in januari via een internetconsultatie openbaar gaat maken. In het tweede kwartaal van 2018 gaat de wetswijziging dan naar de Tweede Kamer. De nieuwe regeling wordt onderdeel van het Bouwbesluit 2012. De wet schrijft straks geen exacte werkwijze voor, maar randvoorwaarden waarbinnen de markt zelf beoordelingsrichtlijnen mag ontwikkelen. Certificerende instellingen die voldoen aan deze randvoorwaarden worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen.

 

Toezegging verplichte erkenning voor installateurs

Voormalig minister voor Wonen en Rijksdienst Blok beloofde in december 2016 om regelgeving te ontwikkelen voor de verplichte erkenning van installateurs. Werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer zouden door deze nieuwe regels alleen nog mogen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Deze toezegging deed de minister naar aanleiding van het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

 

Koolmonoxide-rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Volgens het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’ werd koolmonoxidevergiftiging niet alleen veroorzaakt door oude open geisers, zoals algemeen werd aangenomen. Bijna de helft van de ongevallen tussen 2012 en 2014 gebeurde met moderne cv-ketels, zelfs met ketels waaraan regelmatig onderhoud werd gepleegd. De Raad leidde daaruit onder meer af dat het vakmanschap van installateurs kennelijk vaak te wensen overliet.

 

Gebrekkige kwaliteitscontrole installatiebranche

De Onderzoeksraad wees ook op de gebrekkige kwaliteitscontrole op de vakbekwaamheid van de branche, ondanks de vele bestaande keurmerken. “De verschillende erkenningen, certificeringen en keurmerken geven te weinig waarborgen voor daadwerkelijke kennis en kunde van de professional. Vanuit de branche ontbreekt het aan concreet toezicht op de werkzaamheden bij mensen thuis en blijven sancties op onveilig werk veelal achterwege. Het zelfregulerend vermogen van de branche is daarmee onvoldoende om consumenten de benodigde kwaliteit en veiligheid te bieden.”

 

Brancheverenigingen reageren op koolmonoxiderapport

Het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over koolmonoxidevergiftiging in november 2015 sloeg in als een bom. De installatiesector trok zich de kritiek aan. Diverse brancheverenigingen gingen aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Gawalo inventariseerde in januari 2016 de reacties en initiatieven van de betrokken brancheverenigingen.

 

OK CV-keurmerk Uneto-VNI

Branchevereniging Uneto-VNI maakte zich al voor de publicatie van het rapport hard voor een verplichte erkenningsregeling voor installateurs en installatiebedrijven. In afwachting van die verplichting lanceerde de vereniging in 2015 al een eigen kwaliteitslabel voor het veilig onderhoud van cv-ketels, het OK CV-label. Installateurs konden dit keurmerk op eigen initiatief halen, maar de vrijblijvendheid ervan bleef een makke.

 

Wettelijk verplichte erkenningsregeling installateurs

De branchevereniging drong bij de overheid herhaaldelijk aan op een zwaardere, uniforme en wettelijk verplichte erkenningsregeling. Na de publicatie van het koolmonoxiderapport kreeg ze daarbij steun van onder meer de Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond, Brandweer Nederland en Netbeheer Nederland. Minister Blok zegde uiteindelijk in december 2016 toe om daar werk van te maken. Begin 2019 zou de regeling van kracht worden

 

Opzet Uniforme Kwaliteitsregeling

Brancheorganisatie Uneto-VNI heeft sinds die toezegging een opzet gemaakt voor een toekomstige wettelijke erkenningsregeling voor installateurs van cv-ketels en warmwatertoestellen. In de zogenaamde Uniforme Kwaliteitsregeling doet de organisatie voorstellen voor onder andere de vakbekwaamheidseisen voor monteurs, de in- en externe kwaliteitsbewaking en het sanctiebeleid bij onjuiste uitvoering van werkzaamheden. In maart 2017 overhandigde Uneto-VNI dit visiedocument aan de toenmalige minister van Wonen en Rijksdienst Plasterk.

 

Invoering erkenning medio 2019

Nu kondigt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer aan dat ze zo’n regeling pas vanaf halverwege 2019 wil invoeren. Uneto-VNI dringt er bij de minister op aan om er haast achter te zetten. Voorzitter Doekle Terpstra: “Uneto-VNI vindt het belangrijk dat de nieuwe certificeringsregeling zo snel mogelijk van kracht wordt. Wij hebben ons huiswerk gedaan en zijn er klaar voor. Wat ons betreft wordt de regeling liever eerder dan later ingevoerd.”

 

Meer lezen over de erkende installateur:

Verplichte erkenning cv-installateurs: de 10 belangrijkste vragen

Plan van aanpak voor erkenningsregeling installateurs

Eisen erkenning installateur nog niet bekend

Reageer op dit artikel