nieuws

Werken met de nieuwe warmteverliesberekening

klimaattechniek

Moderne gebouwen zijn zo goed geïsoleerd dat ze nauwelijks nog afkoelen. Dat heeft ook gevolgen voor de warmteverliesberekening. Op instructiebijeenkomsten voor installateurs legt ISSO uit hoe je die berekening maakt op basis van nieuwe uitgangspunten.

Werken met de nieuwe warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening voor moderne, hedendaagse woningen en gebouwen vraagt wezenlijk andere input dan ongeveer 5 of 10 jaar geleden. Om die reden heeft kennisinstituut ISSO al zijn kennisproducten over warmteverlies volledig vernieuwd.

 

Gebaseerd op NEN-EN 12831

De vernieuwde ISSO-publicaties zijn gebaseerd op de nieuw vastgestelde norm NEN-EN12831, Deel 1. Deze maakte de oude normen over warmteverlies niet meer relevant.

 

Warmteverliesberekening voor woningbouw, utiliteitsbouw en industrie

De veranderingen zijn deze zomer doorgevoerd in drie verschillende ISSO-publicaties. ISSO-publicatie 51 bevat de berekeningsmethode voor woningen en woongebouwen, ISSO-publicatie 53 is bedoeld voor utiliteitsgebouwen met ruimtes tot maximaal 4 meter hoog en ISSO-publicatie 57 gaat over industriële gebouwen en hoge ruimtes in de utiliteit, zoals entreepartijen, atria, conferentiezalen, enzovoorts.

 

Kleintje Warmteverlies

Ook het ‘Kleintje Warmteverlies voor woningen’ wordt aangepast. Dit compacte naslagwerk is vooral handig voor monteurs en installateurs zodra zij tijdens de uitvoering van hun werk praktische informatie willen opzoeken.

 

Zelf een warmteverliesberekening maken

In oktober en november organiseert ISSO instructiebijeenkomsten over het maken van een warmteverliesberekening op basis van de nieuwe uitgangspunten. Daarbij is onder meer aandacht voor het bepalen van en werken met de oppervlakten, U-waarden, Rc-waarden en de infiltratiewaarden. Deelnemers maken ook zelf een warmteverliesberekening op basis van een gebouwtekening. Verder krijgt iedereen een uitgewerkt voorbeeld mee van een warmteverliesberekening.

 

Gericht op de utiliteit

Het doel van deze instructie is vooral het onder de knie krijgen van ontwerpberekeningsmethoden voor verwarmingsinstallaties voor utiliteitsbouw en bedrijfsgebouwen. Dat betekent dat de training uitgaat van de vernieuwde ISSO-publicaties 53 ‘Warmteverliesberekening in Utiliteitsgebouwen’ en ISSO-publicatie 57 ‘Warmteverliesberekening voor industriegebouwen’.

 

Drie data en locaties

De data van de bijeenkomsten zijn:

·        26 oktober 2017 in Eindhoven

·        9 november 2017 in Drachten

·        30 november 2017 in Bunnik

Docent is ir. A.M. (Harry) van Weele. Meer informatie en een aanmeldingsformulier zijn te vinden op www.isso.nl.

Reageer op dit artikel