nieuws

Strengere eisen voor prestaties warmtepompen

klimaattechniek

Vanaf 26 september 2017 gaan strengere eisen gelden voor het rendement van warmtepompen. Dat is een gevolg van de Europese Ecodesign-richtlijn die sinds september 2015 van kracht is.

Strengere eisen voor prestaties warmtepompen

Sinds september 2015 stelt de Ecodesign-richtlijn minimale eisen aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie (SCOP) voor verwarmingsapparatuur. Deze eisen gelden ook voor warmtepompen tot 400 kW. Op 26 september 2017 gaat er een nieuwe fase van de verordening in en worden er strengere eisen gesteld aan ruimteverwarming.

 

Eisen per warmtepomptype

De nieuwe eisen verschillen per warmtepomptype, zoals te zien in onderstaande tabel. De pekel-waterwarmtepomp in de tabel is beter bekend als een brine-waterwarmtepomp.

Ecodesign-verordening

De Europese Unie heeft regelgeving ontwikkeld om het energiegebruik in gebouwen te verminderen. De Ecodesign-verordening – officieel de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG – is daar een onderdeel van. Het gaat daarbij om een stelsel van richtlijnen voor het ontwerp van technische apparaten. Fabrikanten moeten hun apparaten zo ontwerpen, dat ze tijdens hun hele verdere levenscyclus zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

 

Soorten apparaten

De Ecodesign-richtlijnen gelden voor alle soorten apparaten die energie gebruiken. Dat betekent dus voor zowel huishoudelijke apparaten zoals tv’s en wasmachines als voor toestellen voor verwarming, luchtbehandeling, ventilatie en klimaatbeheersing (HVAC). De richtlijnen bevatten minimale eisen waaraan deze producten moeten voldoen.

 

Verschillende productgroepen

In Ecodesign spreekt men van ‘productgroepen’. Per productgroep geldt een productprofiel met minimale producteisen. Voor de HVAC-sector zijn onder andere onderstaande productgroepen vastgesteld, elk met hun eigen criteria:

·        Huishoudelijke ventilatoren (ventilatiesystemen)

·        Airconditioners en ventilatoren (minisplit)

·        Lokale ruimteverwarmers (luchtgordijnen, ventilatorconvectoren)

·        Circulatiepompen

·        Koelmachines / Warmtepompen (met daarbij een scheiding tussen comfort- en proceskoeling)

·        Luchtbehandelingskasten / Ventilatieboxen met en zonder WTW

·        Rooftopunits / Dakcentrales

 

Strengere duurzaamheidseisen

De afgelopen jaren zijn de minimale duurzaamheidseisen steeds een stapje strenger geworden. Per 2018 en 2021 worden de volgende stappen gezet voor HVAC-apparatuur. Bij de nieuwe minimumeisen speelt onder andere rendementsverhoging een belangrijke rol. Dat heeft tot gevolg dat alle producenten de huidige productlijnen moeten nalopen, om te controleren of ze nog voldoen aan de nieuwe norm. Waar nodig zullen aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

 

Ook voor installateurs

De eisen uit de Ecodesign-verordening gelden niet alleen voor fabrikanten, maar ook voor bijvoorbeeld installateurs die zelf een luchtbehandelingskast samenstellen. Zij worden in dat geval namelijk beschouwd als producent van een samengesteld product. Apparatuur die niet aan de eisen voldoet, mag vanaf 1 januari 2018 niet meer binnen de EU worden geleverd. Wel mogen groothandels en installateurs bestaande voorraden opmaken.

Reageer op dit artikel