nieuws

Meer draagvlak voor gasloos wonen

klimaattechniek

Zo’n 58% van de Nederlanders vindt dat we afscheid moeten nemen van aardgas voor verwarmen en koken. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau dat eind juni is uitgevoerd onder 1.761 respondenten.

Meer draagvlak voor gasloos wonen

In 2016 was nog maar 47 procent van de respondenten voorstander van gasloos wonen.

 

Elektrische warmtepomp populairste alternatief

Uit het onderzoek van HIER klimaatbureau blijkt verder dat de meeste mensen nog geen alternatief voor aardgas voor ogen hebben. De grootste groep, 40% geeft aan zich hier nog in te moeten verdiepen. Wie er al wel over nagedacht heeft, ziet vooral heil in elektrische oplossingen zoals een warmtepomp. Dat geldt voor 25 procent van de respondenten. Daarnaast heeft 15 procent een voorkeur voor een warmtenet en 7 procent voor biogas.

 

Urgentie aardgasloos wonen

Installateur Feenstra is iets minder positief over het draagvlak voor de gasloze woning. Feenstra voerde in mei 2017 een vergelijkbaar onderzoek uit onder 1000 klanten. “Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders de urgentie van aardgasloos wonen nog onvoldoende zien. Maar 26% wil zo snel als mogelijk overstappen. Dat betekent overigens binnen een tijdsbestek van 20 jaar. 17% heeft helemaal geen haast en van hen mag het binnen 40 tot 50 jaar.  41% vindt dat overstappen moet wanneer het kan, binnen een tijdspad van 30 tot 40 jaar. En 4% verzet zich er tegen.”

 

Voordelen aardgasloos wonen

“We moeten dus nog beter uitleggen welke voordelen aardgasloos wonen biedt”, concludeert Ernie van Dalen, operationeel directeur van Feenstra naar aanleiding van het onderzoek. “Ons aardgas raakt op, het verbranden van fossiele brandstoffen veroorzaakt broeikasgassen, dus de enige oplossing is ons huis anders in te richten. Met elektrisch koken en stadswarmte, zonnepanelen, biogas of een warmtepomp om het lekker warm te krijgen.”

 

Tegenstanders afschaffen gasleiding

Niet alle partijen in de markt zien het vervangen van de gasgestookte installaties door all electric-voorzieningen echter als een toekomstbestendige oplossing voor energieneutraal wonen. Zo test verwarmingsfabrikant Remeha in het Gelderse dorp Empe een nieuw CO2-neutraal-woningconcept met gasaansluiting.

 

Meer over ‘gasloos wonen’

Subsidie voor gasloos verwarmen in Amsterdam

Warmtepomp belangrijkste vervanger van de cv-ketel

 

 

Reageer op dit artikel