nieuws

Wijziging Warmtewet dupeert installateurs

klimaattechniek

Volgens Uneto-VNI dupeert de voorgenomen wijziging van de Warmtewet de installateur. Voorzitter Doekle Terpstra: “De wijziging kost onze sector jaarlijks 40 miljoen omzet en 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen.”

Wijziging Warmtewet dupeert installateurs

Met de nieuwe Warmtewet wil demissionair minister Kamp Nederland minder afhankelijk van aardgas maken. Belangrijk doel van de wijziging is om warmtenetten een belangrijkere plaats te geven in de energievoorziening. Warmtenetten verwarmen bijvoorbeeld huizen met restwarmte van de industrie of tuinbouw.

 

Installeren en onderhouden afleversets

Uneto-Vni heeft niets op die doelstelling tegen, maar verzet zich tegen een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet: het installeren en onderhouden van de afleversets. Deze verbinding tussen het warmtenet en de leidingen in de woning, de afleverset in de vorm van een warmtewisselaar, wordt nu vaak aangelegd en onderhouden door installatiebedrijven.

 

Voorbehouden aan warmteleverancier

Kamp schrijft in zijn wetsvoorstel dat “het installeren en onderhouden van een afleverset voorbehouden blijft aan de warmteleverancier. Anderen dan de leverancier, of installateurs in opdracht van de leverancier, zijn niet bevoegd om deze activiteiten uit te voeren.”

 

Verkapt monopolie

Doekle Terpstra is het daarmee oneens en heeft zijn bezwaren bij de Tweede Kamercommissie kenbaar gemaakt. Die vergaderde gisteren achter gesloten deuren over de voorgenomen wijziging. “De wet belemmert de toegang van nieuwe aanbieders op de warmtenetten, zoals installateurs. Deze keuze kost onze sector jaarlijks 40 miljoen euro aan omzet en 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen. Wij vinden het creëren van dit verkapte monopolie onacceptabel.”

 

Waarborgen veiligheid

Voor dit alleenrecht van energieleveranciers zijn er volgens Kamp twee argumenten: de veiligheid van afnemers van warmte en de garantie van een goed functionerend warmtenet. Volgens Terpstra is dat echter te ondervangen door uniforme, openbare voorschriften en heldere afspraken. “In combinatie met een erkenning voor installateurs zijn er meer dan voldoende waarborgen voor de veiligheid, het optimaal functioneren van het net en – niet onbelangrijk- vrije marktwerking.”

 

Lees hierover ook:

Warmteleverancier monopolist op gebied van afleversets

Branche wil monopolie warmteleveranciers doorbreken

 

Reageer op dit artikel