nieuws

Inzicht in all-electric verwarmingssystemen

klimaattechniek

De Expertgroep Klimaattechniek van TVVL heeft de bestaande technieken voor all-electric energieneutrale woningen in kaart gebracht. Daarbij berekenden de auteurs ook de Total Cost of Ownership (TCO) van twee varianten.

Inzicht in all-electric verwarmingssystemen

Het rapport wijst op praktische aandachtspunten voor het voorlopig ontwerp van het energieconcept bij bijna-energieneutrale gebouwen. Die liggen volgens de onderzoekers anders dan bij woningen die aan minder strenge energie-eisen moeten voldoen.

Aandachtspunten energiezuinige woningen

Zo is bij deze woningen de energiebehoefte voor verwarming erg laag en het effect van interne warmtebronnen en zoninstraling relatief groot. Een groot deel van de energiebehoefte gaat naar de opwekking van warmte voor warm tapwater. Door de hoge luchtdichtheid van deze gebouwen zijn er ook speciale aandachtspunten bij gebalanceerde ventilatie.

Warmtepomp versus waterloos

In het rapport is ook een financiële analyse opgenomen. Twee concepten zijn doorgerekend: een waterloze variant en een variant met warmtepomp en verticale bodemwisselaars. Er is gerekend met een looptijd van 30 jaar en een looptijd van 50 jaar. Bij de variant met warmtepomp bleek de Total Cost of Ownership (TCO) hoger dan bij het waterloos concept. Als de elektriciteitsprijzen echter sneller stijgen dan de inflatie, dan geldt het omgekeerde. Bovendien is de CO-uitstoot veel hoger bij het waterloos concept.

Downloaden

De Expertgroep Klimaattechniek schreef het Technisch Rapport Klimaattechniek 28 samen met De Energiemanager en met financiële ondersteuning van de stichting Promotie Installatietechniek (PIT). Het rapport is voor TVVL-leden gratis te downloaden via de TVVL-kennisbank.

Reageer op dit artikel