nieuws

F-gassentraining voor installateur warmtepompen

klimaattechniek

GOº, het opleidingscentrum voor de Koudetechniek heeft een speciale training F-gassen ontwikkeld voor W-installateurs. W-installateurs die warmtepompen willen installeren, moeten namelijk in het bezit zijn van een F-gassencertificaat.

F-gassentraining voor installateur warmtepompen

Door de toenemende vraag naar ‘gasloze installaties’ krijgen W-installateurs krijgen steeds vaker te maken met verwarmingstechnieken die afkomstig zijn uit de koudetechniek. Warmtepompen zijn bijvoorbeeld ‘omgekeerde’ koudesystemen, die hun warmte afgeven door te variëren met de druk en temperatuur van het koudemiddel.

F-gassen

“In alle warmtepompen met een binnen- en een buitenunit zitten synthetische koudemiddelen dus F-gassen. Monteurs of installateurs die daarmee werken, moeten een F-gassencertificaat hebben”, zegt Roelof Robbertsen van het Expertisecentrum Koudetechniek van Aeres. “Sommige leveranciers van warmtepompen claimen ten onrechte dat dat niet nodig is.”

Wettelijke regels

Het werken met F-gassen is aan strenge wettelijke regels gebonden. Als ze vrijkomen in de atmosfeer, vergroten deze synthetische stoffen immers het broeikaseffect. Daarom is het zaak deze stoffen zorgvuldig binnen het koelsysteem te houden en ze niet te laten verdampen in de omgeving. Dat stelt specifieke eisen aan de vaardigheid en het inzicht van de installateurs en monteurs.

Beroepspraktijk W-installateurs

Het opleidingscentrum GOº voor de koudetechniek is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Koudetechniek van Aeres Tech en de branchevereniging NVKL. GOº richt zich vanaf nu ook op de installatiebranche. “We weten dat we deze cursus voor W-installateurs anders moeten ‘aanvliegen’ dan voor koudetechnici. Daarom hebben we een heel nieuwe opleiding ontwikkeld, speciaal aanhakend op de beroepspraktijk van W-installateurs”, zegt Michel van Bronkhorst van Opleidingscentrum GOº.

Blended learning

“De opleiding F-gassen voor W-installateurs bieden we trouwens via ‘blended learning’ aan. Een deel van de overdracht van de theoretische kennis vindt plaats via het internet. De praktijk vindt plaats in ons Expertisecentrum in Ede. Daar beschikken we over de modernste koudesystemen die speciaal zijn gebouwd voor trainingsdoeleinden”, aldus Michel van Bronkhorst.

Verschillende modules

De training ‘F- gassen inclusief basis monteur warmtepompen’ stoomt deelnemers ook klaar voor het examen bij CITO. Er zijn trainingen voor het installeren van kleine warmtepompen met een koudemiddelinhoud kleiner dan 3 kg (categorie 2) en voor grotere warmtepompen (categorie 1). Meer informatie staat op www.opleidingscentrum-go.nl/opleidingen-en-trainingen.

Reageer op dit artikel