nieuws

Prestaties WKO-installaties verbeterd

klimaattechniek

Bodemenergiesystemen presteren nu over het algemeen beter dan 10 en 5 jaar geleden. Dat blijkt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uit recent onderzoek.

Prestaties WKO-installaties verbeterd

 

RVO.nl liet het rendement onderzoeken van 125 open systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO). Het onderzoek is een update van eerdere onderzoeken uit 2006 en 2009.

Verpompt water

Uit de update blijkt dat de systemen veel minder water verpompen tussen de warmte- en koudebron dan eerder. Volgens de onderzoekers komt dit vermoedelijk door beter beheer en onderhoud van de systemen. Hoe meer energie er uit elke verpompte kubieke meter water wordt gehaald, hoe groter het rendement is van de installatie.

Temperatuurverschil

Het gemiddelde temperatuurverschil tussen de onderzochte warmte- en koudebronnen blijft nagenoeg gelijk: van 4,4 graden Celsius naar 4,6 graden Celsius. Voor het temperatuurverschil geldtin het algemeen: hoe groter het verschil, hoe beter de energiebalans. Positief is volgens de onderzoekers dat er wel systemen zijn met een temperatuurverschil tussen 7 en 10 graden Celsius.

In balans

Verder zijn de open WKO-systemen in Nederland over het geheel meer in balans dan in 2006 en 2009, aldus RVO.nl in het rapport bodemenergiesystemen 2016. Volgens het onderzoek telde Nederland in oktober 2015 1976 open bodemenergiesystemen.

Reageer op dit artikel