nieuws

Standaard-bestektekst voor luchttechnische apparaten

klimaattechniek

Adviesbureau DWA werkt aan een standaard-bestektekst voor luchttechnische apparaten. DWA maakt die in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA).

Zowel het RVB als de VLA vinden het belangrijk dat in het ontwerpbestek de minimale kwaliteit van luchtbehandelingsinstallatie is vastgelegd. De opdrachtgevers willen ook dat het bestek eenvoudig aan te passen is voor andere branches. Het bestek wordt zo ontwikkeld dat dit met enkele aanvullingen ook voor de onderwijssector gebruikt kan worden.

Coördinatie project

Het project wordt gecoördineerd door De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA). Vanuit de VLA zijn een zevental leden geselecteerd die samen met enkele personen vanuit het RVB zitting hebben in een technische commissie (TC). De Technische Commissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van de publicatie. Voor onderhoud is recent al een bestek ontwikkeld. Deze is bij de VLA verkrijgbaar.

Kwaliteitsborging

Volgens Xander van Bree, bestuurslid VLA moet de standaardbestektekst de kwaliteit van de installaties verbeteren en borgen. “Bij het ontwerp tot en met de oplevering van een gebouw willen we een verbeterslag maken in de gehele bouwkolom. Wij zorgen ervoor dat alle partijen in het bouwproces over dezelfde standaard opleverdocumenten met checklist beschikken.”

Reageer op dit artikel