nieuws

Energielabel verwarmingstoestellen verdrijft vr-ketel

klimaattechniek

Verwarmingssystemen en -producten moeten vanaf 26 september 2015 beantwoorden aan de ErP-richtlijn 2015. Dat houdt in dat ze voorzien zijn van een energielabel en beantwoorden aan nieuwe Europese eisen op het vlak van energieverbruik. De vr-ketel wordt daardoor van de markt verbannen.

Energielabel verwarmingstoestellen verdrijft vr-ketel

De Energy related Products-richtlijn (ErP) stelt minimumeisen aan de energieprestatie van de toestellen (Ecodesign). Die prestatie moet blijken uit de energielabels die leveranciers verplicht meeleveren met hun toestellen (Energy Labeling).

Geldigheid ErP

Vanaf 26 september 2015 geldt de ErP-richtlijn voor alle cv-ketels en warmwaterproducten met een vermogen minder dan 400 kW. De regels gelden ook voor boilers en warmwateropslagtanks met een inhoud minder dan 2.000 liter. In Europa mogen na invoering van de regel alleen nog die toestellen worden verkocht en geïnstalleerd die beantwoorden aan de Erp-richtlijn 2015.

Productlabel en pakketlabel

Bij de ErP worden 2 types labels geïntroduceerd: het productlabel en het pakketlabel. Productlabels worden gegeven op complete toestellen. Pakketlabels zijn van toepassing op combinaties van producten die door de installateur worden samengesteld. De labels variëren van A+++ tot en met G.

Vr-ketels verboden

Cv-ketels gekocht en geplaatst na september 2015 moeten een energiezuinige A-pomp hebben met een Energy Efficiency Index (EEI) van 0,23 of lager. Ze moeten bovendien tenminste een energielabel B hebben. In de praktijk betekent dat dat de vr-ketels, de voorlopers van de hr-ketels, vanaf september niet meer verkocht mogen worden. Deze hebben namelijk het label C. Een uitzondering is gemaakt voor open toestellen zonder ventilator en trekonderbreker. Die mogen nog wel het label C hebben.

Hr-ketels Erp-ready

De meeste Nederlandse hr-ketels hebben een label A en voldoen al aan de Erp-richtlijn. Onder het label A vallen alle HR100, HR104 en HR107-toestellen. Een A+, A++ of A+++ label kan alleen worden gehaald door het combineren van gas- of oliegestookte toestellen met duurzame energiebronnen. Bijvoorbeeld een hybride installatie met elektrische warmtepomp, een micro-wkk-toestel of zonneboilers of pv-panelen.

Gevolgen voor installateurs

Meer over de gevolgen van de  ErP-richtlijn voor de installateur is te lezen bij de Vereniging van Ketelfabrikanten (VFK) en leveranciers als Remeha en Nefit.

Reageer op dit artikel