blog

Hoe bereid je je voor op de ‘Gasketelwet’?

klimaattechniek

De Tweede en de Eerste Kamer hebben positief gestemd over een verplichte certificering voor cv-installateurs, ook wel de ‘Gasketelwet’ genoemd. Naar verwachting gaat de Gasketelwet in 2020 in. Hoe kunnen installatiebedrijven zich daar het beste op voorbereiden?

Hoe bereid je je voor op de ‘Gasketelwet’?

Tekst: Nico van Leeuwen*

De nieuwe wet voor werken aan gasverbrandingsinstallaties is op 28 mei 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 25 juni 2019 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Door deze nieuwe ‘Gasketelwet’ mogen na 2020 alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame monteurs werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen.

 

Rapport gevaren koolmonoxide

In 2015 verscheen er al een onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Conclusie: de helft van de ongevallen met deze gasketels vindt plaats bij moderne cv-installaties die volgens huidige standaarden goed onderhouden worden. Dit maakt het probleem nog groter, want het is niet enkel te wijten aan oudheid of slecht onderhoud. De verschillende kwaliteitseisen die er nu zijn, zoals certificeringen of kenmerken, bieden geen garantie dat onderhoud veilig wordt gepleegd.

 

Wettelijk verplichte erkenningsregeling

Vier jaar geleden gaf de Onderzoeksraad al de aanbeveling om een uniforme en wettelijk verplichte erkenningsregeling in te voeren, zodat alle monteurs veilig met gasinstallaties konden gaan werken. Vier jaar later is dat advies eindelijk overgenomen en heeft de Tweede Kamer positief gestemd over een verplichte certificering voor cv-installateurs, ook wel de ‘Gasketelwet’ genoemd.

 

Vakbekwame monteurs en gecertificeerde bedrijven

Ook de Eerste Kamer heeft zich nu achter dit voorstel geschaard. Naar verwachting gaat de Gasketelwet in 2020 in. Dit wordt een overgangsjaar, waarin monteurs de kans krijgen om zich eventueel te laten bijscholen en de certificering te behalen. Installatiebedrijven moeten ervoor zorgen dat zij alleen vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs in dienst hebben. In 2021 mogen namelijk alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven het werk aan cv-ketels uitvoeren.

 

Wat moeten monteurs doen?

Om de Koolmonoxide-certificering (CO-certificering) te behalen, moeten monteurs een theorie- en praktijkexamen uitvoeren. Het theoriegedeelte kan thuis, online worden ingevuld, waarbij de kennis rondom koolmonoxide getoetst wordt. Pas nadat dit deel positief is afgesloten, mag een installateur meedoen aan het praktijkexamen.

 

Theorie-examen

Voor een theorie-examen is een monteur of installatiebedrijf 80 euro kwijt. De kosten van een praktijkexamen worden niet wettelijk vastgesteld en mogen dus door de aanbieder bepaald worden. Daarnaast zullen er jaarlijks terugkerende kosten zijn om het certificaat te behouden. Voor werkgevers die afdragen aan het scholingsfonds is subsidie van opleidingsfonds OTIB beschikbaar.

 

Praktijkexamen

Het praktijkexamen wordt op ongeveer vijftien locaties afgenomen, verspreid door het land. Tijdens deze toets moeten monteurs demonstreren dat ze op een veilige manier installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan een cv-installatie kunnen uitvoeren. Daarnaast zal ook hier nog eens het kennisniveau getoetst worden, door de kandidaat enkele vragen te laten beantwoorden.

 

Wat moeten installatiebedrijven doen?

Wanneer alle monteurs van een installatiebedrijf met behulp van deze toetsen hun vakbekwaamheid hebben aangetoond, kan het bedrijf een certificering aanvragen. Een certificerende instelling bepaalt vervolgens op basis van een auditbezoek en van de correct uitgevoerde werkzaamheden of het bedrijf in aanmerking komt voor certificering. Wanneer de certificering wordt toegekend krijgt het bedrijf een speciaal beeldmerk. Daarnaast komt er een online register van de overheid waarin alle gecertificeerde bedrijven staan.

 

Hoe bereid je je voor?

 

Zelftoets doen

Naar verwachting moeten tussen de 30.000 en 35.000 installateurs het CO-certificaat in de komende anderhalf jaar halen. Om een eerste indicatie van het huidige kennisniveau te krijgen kunnen monteurs een zelftoets doen via: www.vakmanschapco.nl. Mocht hieruit blijken dat er nog kennis bijgespijkerd moet worden, dan biedt ROVC hier een eendaagse cursus voor aan. Na een dag weet de monteur genoeg om het theorie-examen goed te kunnen doen.

 

Inplannen en voorbereiden praktijkexamen

ROVC helpt de kandidaten vervolgens met het inplannen en de voorbereiding van het praktijkexamen. De technisch opleider heeft speciaal voor deze dag een (online) poster ontwikkeld om alle benodigde CO-kennis te bundelen. Dit is nuttig om de monteurs voor te bereiden op het examen zelf, maar komt daarna ook goed van pas. Een gecertificeerde monteur kan en hoeft immers niet alle kennis constant beschikbaar te hebben. Zo zal hij in de praktijk snel feiten kunnen opzoeken met behulp van deze poster (of app). Hiermee gaat er ook geen kennis verloren en garanderen we dat er in de toekomst nog op een veilige manier aan cv-installaties wordt gewerkt.

 

Kwaliteit onderhoud cv-ketels verbeteren

Dankzij de certificering gaat het verrichten van onderhoud aan cv-ketels een gereglementeerd beroep worden. De titel cv-installateur krijgt meer betekenis en niet iedereen mag meer aan de slag met de installaties. De kwaliteit van cv-ketels zal verbeteren en dit levert meer veiligheid op. De branche roept hier al om sinds de Vestigingswet verdween. Deze wet stelde bekwaamheidseisen voor ondernemers die een bepaald vak uitoefenen. Gelukkig heeft de politiek hier eindelijk gehoor aan gegeven.

 

*Nico van Leeuwen is Business Developer bij ROVC

 

 

Reageer op dit artikel