artikel

Wat is een hybride warmtepomp?

klimaattechniek

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp met een HR-ketel en goed toepasbaar in zowel bestaande als ook nieuwe woningen waar nu nog alleen een gasketel hangt.

Wat is een hybride warmtepomp?

 

Hybride warmtepompen zijn met name in gebieden waar een uitgebreide gasinfrastructuur ligt, zoals in een groot deel van Nederland, een interessante optie om op korte termijn het energie- en gasverbruik in woningen drastisch te verlagen.

 

Snel en goedkoop

Uit onderzoek van adviesbureau Berenschot blijkt bijvoorbeeld dat het grootschalig toepassen van hybride warmtepompen één van de snelste en goedkoopste manieren is om het gasverbruik bij bestaande woningen in Nederland te verlagen. Bij de meeste hybride warmtepompen zorgt de warmtepomp namelijk voor een groot deel van het jaar voor de benodigde verwarming en verbruikt in die tijd dus geen aardgas.

 

Warm tapwater

Een warmtepomp is duurzaam omdat het – gratis –  warmte uit de omgeving haalt, bijvoorbeeld buitenlucht. Voor alleen de extreem koude dagen (piekmomenten) of het maken van warm tapwater wordt de HR-ketel nog ingeschakeld. Hiermee worden de sterke kanten van beide technieken in één installatie gecombineerd, blijft het huidige comfort voor de bewoner behouden en zijn grote aanpassingen aan de woning niet nodig.

 

Energierekening

Zo kan er in een bestaande woning op zeer korte termijn al een behoorlijke aardgasbesparing bereikt worden. Ook de jaarlijkse energierekening zal omlaag gaan.

Installatie hybride warmtepomp

Veel hybride warmtepompen worden naast de bestaande ketel geplaatst. In dat geval wordt alleen het warmtepompgedeelte geïnstalleerd. Het installeren van een hybride warmtepomp kost een installateur ongeveer een halve dag tot één dag werk. Met het installeren van een hybride warmtepomp is de woning dus binnen korte tijd een stuk duurzamer.

 

Soorten hybride warmtepompen

Niet elke hybride warmtepomp draagt bij aan ruimteverwarming, er zijn ook systemen die bijvoorbeeld alleen warm tapwater maken. Hybride warmtepompen zijn te onderscheiden in drie uitvoeringen, namelijk:

 

1. Buitenlucht-uitvoering van een hybride warmtepomp

Deze hybride warmtepomp heeft in de meeste gevallen een buitendeel die buitenlucht als bron gebruikt. De warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming in de woning. De HR ketel zorgt voor warm tapwater bereiding. Het is ook wel mogelijk om warm tapwater door de hybride warmtepomp te laten maken, maar dan is een warm water boiler noodzakelijk.

 

2. Buitenlucht/ventilatielucht-combinatie

Hierbij is de gehele hybride warmtepomp binnen de woning geplaatst en gebruikt de af te voeren ventilatielucht uit de woning en ook de buitenlucht als bron. De door de warmtepomp geproduceerde warmte wordt zowel gebruikt voor tapwater productie als ruimte verwarming. Op momenten dat de warmtepomp te weinig capaciteit kan bieden, bijvoorbeeld bij zeer koud weer, schakelt de HR ketel bij.

 

3. Ventilatielucht-uitvoering

Dit type gebruikt enkel de af te voeren lucht uit de woning als bron. Deze hybride warmtepompen kunnen zowel hun warmte leveren voor ruimte verwarming, als voor tapwater productie. Voor piekverbruik staat de HR ketel nog paraat om op ieder moment te zorgen voor voldoende warm tapwater en/of centrale verwarming in de woning.

 

Type 1 en 3 laten zich ook gemakkelijk als retrofit in een bestaande installatie monteren naast een reeds bestaande cv-ketel en zijn zodoende goed toepasbaar in bestaande woningen. Type 3 komt normaal gesproken in plaats van een bestaande ventilatiebox van een systeem voor mechanische ventilatie. In Nederland zijn naar schatting circa 3,5 miljoen woningen voorzien van mechanische ventilatie met natuurlijke toevoer.

 

Subsidie op hybride

Hybride warmtepompen komen in aanmerking voor de ISDE subsidie voor warmtepompen.

 

Bron: warmtepompplein.nl

 

 

 

Reageer op dit artikel