artikel

Meer keuzevrijheid hr-ketel door nieuw CLV-systeem

klimaattechniek

Meer keuzevrijheid hr-ketel door nieuw CLV-systeem

Met het nieuw ontwikkelde C10-CLV-systeem is het mogelijk om verschillende hr-ketels aan te sluiten op hetzelfde CLV-systeem in gestapelde bouw. Voorheen waren er alleen ketelafhankelijke CLV-systemen voor hr-ketels. De keuzevrijheid van gebouweigenaren en VvE’s neemt dus flink toe.

Tekst: Joop van Vlerken

“Er is nu een oplossing voor mensen in hoogbouw die een hr-ketel willen. Voorheen ontstonden dan vaak problemen met de terugstroming van rookgassen. Dat komt doordat de temperatuur van de rookgassen van een moderne hr-ketel condenseren en daar hoort een passende rookgasafvoer bij. In een grondgebonden woning maakt de installateur dan gewoon een nieuw pijpje door het dak, maar bij flats ligt dat toch wat lastiger.”
Met deze woorden schetst Henk Sijbring, voorzitter van de Vereniging van Fabrikanten van Ketels voor centrale verwarming (VFK), de nieuwe ontwikkeling waar de VFK samen met de Vereniging Nederlandse Fabrieken van Gasafvoerleidingsystemen (Rofaga) de afgelopen jaren aan gewerkt heeft. Samen ontwikkelden ze een afvoersysteem dat altijd goed kan functioneren op de door de VFK geproduceerde hr-ketels met een C10-typering.

Storingen in de schacht

Jan Mondria, directeur van Breman Schoorsteentechniek en voorzitter van de technische commissie van Rofaga, bevestigt dat het systeem een oplossing is voor gebouwen met meerdere eigenaren die op hetzelfde rookafvoerkanaal aangesloten zijn en toch een vrije keuze voor een zeer energiezuinige hr-ketel willen. “We zijn nu eigenlijk weer net zo ver als bij de intrede van de vr-ketels. Elke moderne cv-ketel past op de rookgasafvoer.”
Dat geldt dus niet voor de oude cv-ketels, licht Mondria nog toe. “Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe cv-toestellen in gestapelde bouw is erg onverstandig. We raden we dit af, omdat dit uiteindelijk altijd leidt tot storingen in de gehele schacht.” 

Rookgasafvoer geschikt voor alle C10-hr-ketels

Het nieuwe systeem is een oplossing voor een probleem dat al decennia speelt, vertelt Sijbring. “Eigenlijk sinds de tweede generatie hr-ketels op de markt kwam, kennen we dit probleem al. Het is wel ter plekke op te lossen, maar dat is altijd maatwerk. Nu is er een nieuw rookgasafvoersysteem dat voor alle hr-ketels met een C10-typering geschikt is.”
Mondria legt uit hoe de problemen met rookgasafvoeren en hr-ketels ontstaan zijn. “Toen het rendement van de hr-ketels boven de honderd procent kwam, ontstonden de eerste problemen. Bij de vr-ketels en de oudere hr-ketels waren de rookgassen hoog genoeg van temperatuur, waardoor ze vanzelf opstegen vanuit de ketel via het CLV-systeem naar de schoorsteen. Naarmate de rookgassen lager van temperatuur werden door het hogere rendement van de ketels stegen de rookgassen moeilijker op en moest dit probleem anders opgelost worden. Deze beperkingen werden door veel installateurs niet gezien.”

 

Veiliger CLV-systeem

Een CLV-systeem is een buis-in-buis-systeem, waarin de binnenste buis de rookgassen afvoert naar het dak en de buitenste buis de toevoer van lucht naar de cv-ketels regelt. Doordat de buis aan de onderkant open is, konden de rookgassen in de toevoer van de cv-ketels terecht komen. Mondria: “Dit leidde regelmatig tot storingen in cv-ketels, waardoor er bijvoorbeeld veel vaker onnodig service werd verleend.” 
In het nieuwe C10-CLV-systeem dat Rofaga en VFK ontwikkelden, is dit probleem opgelost. “De onderkant van de buis is in het nieuwe systeem dicht, waardoor de rookgas niet meer in de luchttoevoer van de hr-ketels terecht kan komen. Voor dit probleem is service dus niet meer nodig en zo kunnen weer kosten worden bespaard”, aldus Mondria.  

 Zelf een cv-ketel kiezen

Het belangrijkste voordeel is dat flatbewoners weer zelf een ketel kunnen kiezen. Mondria: “Voorheen waren er ook wel oplossingen op de markt voor hr-ketels, maar dan was het CLV-systeem gekoppeld aan een bepaald merk of type ketel. Dat is niet handig in een gebouw met meerdere eigenaren. Verschillende mensen, verschillende wensen. Het nieuwe systeem is ketelonafhankelijk. Alle hr-ketels met een C10-typering kunnen er op aangesloten worden.”  

Rookgasafvoer vernieuwen bij renovatie

Nadelen aan het nieuwe systeem zijn er eigenlijk niet, stelt Mondria. “Je hoeft als installateur of bewoner niet meer na te denken. Als de ketel een C10-typering heeft, past het.” Ook Sijbring ziet niet echt nadelen, behalve dan het kostenplaatje van een nieuw CLV-systeem. “In nieuwbouw is het geen probleem omdat je dan te maken hebt met nieuwe ketels en nieuwe afvoerkanalen. Maar in renovatie is dat anders. VvE’s kopen vaak samen nieuwe ketels, maar houden er geen rekening mee dat ook de rookgasafvoer vernieuwd moet worden. En het kan afhankelijk van hoe het bouwkundig gemaakt is, behoorlijk in de papieren lopen. Soms is de afvoer makkelijk bereikbaar, maar andere keren moeten ze achter de keuken zijn. Je kunt je wel voorstellen dat het dan duurder wordt. Maar het is slimmer om het in één keer goed aan te pakken.”  

Kosten C10-CLV-systeem

De kosten van het nieuwe C10-CLV-systeem zijn niet veel hoger dan een traditioneel systeem rekent Mondria voor. “Ik denk dat het nieuwe systeem vijf tot tien procent duurder wordt. Maar dan heb je dus wel veel meer vrijheid in de keuze voor je ketel. Ik denk dat veel VvE’s en andere eigenaren dat wel belangrijk vinden. Natuurlijk zijn ketelgebonden systemen ook nog mogelijk, maar door de kleine meerprijs denk ik dat veel eigenaren kiezen voor het C10-CLV-systeem.”  

Innovatie voor installateurs

Voor installateurs is het nieuwe CLV-systeem een belangrijke innovatie denkt Sijbring. “De installateur zat vaak met zijn handen in het haar als een klant in een flat een nieuwe hr-ketel wilde. Hij moest elke keer op zoek naar een maatwerkoplossing in overleg met de ketel- en de rookafvoerfabrikant. Dit nieuwe systeem lost echt iets op en is voor onze branche een enorme verbetering. Het is nu zaak om het breder te verspreiden. VvE’s moeten voorgelicht worden. Hier ligt een rol voor de installateur. Ze moeten zich eerst zelf opleiden in deze nieuwe systemen en vervolgens kan het snel gaan.” 

Samenwerking Rogafa en VFK

Het is niet de eerste keer dat Rofaga en VFK samenwerken. Sijbring: “We zijn van elkaar afhankelijk. Een ketel kan niet zonder rookgasafvoer functioneren en zonder ketels zouden er geen afvoeren nodig zijn.”
Toch is het niet helemaal vanzelfsprekend dat dit soort zaken tussen verschillende branches afgestemd worden, vult Mondria aan. “In Nederland lopen we echt voor op het gebied van gastoepassing in Europa. Dit soort problemen spelen natuurlijk ook elders, maar daar duurt het nog jaren voordat het opgelost is. In de rest van Europa opereren ketelfabrikanten en fabrikanten voor gasafvoerleidingsystemen volledig onafhankelijk van elkaar. Het is echt bijzonder dat dit in Nederland niet zo is. En het resultaat hiervan zie je nu in deze C10-CLV-systemen.” 
Andere landen kunnen een voorbeeld nemen aan Nederland, vindt ook Sijbring. “Het systeem is goedgekeurd door de European Heating Industry en kan dus overal in Europa worden uitgerold. En omdat in andere Europese landen steeds vaker gas toegepast wordt voor verwarming, kunnen ze onze expertise op dit gebied heel goed gebruiken”, besluit hij.  

 

Reageer op dit artikel