partner nieuws

Ga personeelstekort te lijf door slimmer te installeren

Installatiebranche

Ga personeelstekort te lijf door slimmer te installeren

Eén van de grote uitdagingen in de bouw- en installatiesector is het personeelstekort. De crisisjaren liggen achter ons en de vraag naar installatiewerk neemt toe dankzij bijvoorbeeld de roep om duurzamere gebouwen. Het vinden van genoeg vakmensen blijkt echter een grote opgave. De instroom van jonge aanwas blijft achter, terwijl oudere werknemers veel kennis meenemen als zij de sector verlaten. Wat kunnen installateurs doen om deze situatie het hoofd te bieden?

Uit onderzoek van BouwKennis blijkt dat installateurs het tekort aan kennis en vakmanschap in hun sector zien als dé belangrijkste uitdaging voor de komende tien jaar. Daarnaast noemt ruim de helft van de installateurs ook dat voldoende personeel beschikbaar moet zijn om de benodigde productie te halen. Een duidelijk signaal dat de sector zelf inziet dat het personeelstekort een urgent probleem is. Het verduurzamen van de gebouwenvoorraad wordt door 39% genoemd als belangrijke uitdaging. Niet onbelangrijk, omdat de energietransitie een immense opgave is voor de bouw- en installatiesector. Om initiatieven zoals ‘Nederland gasloos’ en het verplichten van het energielabel C voor kantoren voor elkaar te krijgen, is veel fte aan mankracht nodig in de komende jaren.

Scholing en omscholing

De lage instroom vanuit het middelbaar beroepsonderwijs, gecombineerd met de uitstroom van ouder personeel dat met pensioen gaat, zal de komende jaren een bedreiging blijven voor de installatiesector. Onderwijsinstellingen zijn bezig om de aandacht voor installatietechniek onder jongeren te vergroten. Dit uit zich bijvoorbeeld door het aangaan van intensieve samenwerkingen met het bedrijfsleven of het bieden van levensechte simulatieruimten waarin allerlei vormen van installaties getest kunnen worden. Bedrijven kunnen zelf ook veel doen door bijvoorbeeld personeel uit andere branches om te scholen of ongebruikt potentieel (zoals vrouwelijke arbeidskrachten) voor de sector te laten kiezen. De verwachting is echter dat het nog enige jaren zal duren voordat al deze initiatieven echt grootschalig impact hebben op het personeelstekort. Een mogelijke oplossing hiervoor die installateurs nu al kunnen inzetten, is door zelf slimmer te werk te gaan.

Meer dan alleen productinnovatie

Wat wordt precies bedoeld met ‘slim installeren’? Het kan gaan om allerlei toepassingen die het werk van installateurs vereenvoudigen. De toegevoegde waarde van slimme toepassingen ligt bijvoorbeeld in de snelheid waarmee gewerkt wordt, maar ook in meer ervaren gebruiksgemak, een verbeterde samenwerking met andere partijen of een combinatie van deze zaken. Hieruit blijkt al dat het niet alleen om productinnovaties gaat, maar ook slimmer gekeken wordt naar het proces waarin installateurs samenwerken binnen de keten van het bouwproces. We noemen hieronder een aantal voorbeelden waaruit de toegevoegde waarde voor installateurs blijkt.

Eén van de slimme oplossingen die installateurs kunnen inzetten, is het werken met Bouw Informatie Model (BIM). Door in een vroege(re) fase van het bouwproces samen te werken aan een 3D-omgeving van het te bouwen object, voorkom je faalkosten en kan er ook sneller gewerkt worden tijdens het installatiewerk zelf. Ook het werken met prefab installatiematerialen is een voorbeeld van een slimme oplossing. Voorgefabriceerde materialen zorgen ervoor dat je op de bouwplaats minder tijd kwijt bent aan het installatiewerk en de klus sneller kunt klaren.

Focus op de lange termijn

Slimme oplossingen in de praktijk inzetten, betekent vaak dat er een andere manier van werken of een andere blik op het werkveld is vereist. Zo kan alleen efficiënt met BIM gewerkt worden, als ook de kennis van 3D-modellen in huis is en één of meerdere collega’s bekend zijn met de kunst van het modelleren en het werken met REVIT-bestanden. Het investeren in deze kennis kost tijd en geld, dus het is belangrijk om te kijken naar de terugverdientijd en hoeveel dit uiteindelijk aan tijd/geld bespaart voor je bedrijfsvoering. De druk van het personeelstekort doet wellicht neigen naar snelle (en dure) kortetermijnoplossingen zoals het inhuren van tijdelijk personeel of het maken van extra uren. Een langetermijnvisie is echter onmisbaar om echt slimmer te werken.

Slimmer installeren doe je samen

Met het zoeken van samenwerkingspartners kun je ook op korte termijn al tot resultaten komen. Slimmer werken betekent niet dat je alles zelf hoeft te doen, ook het inschakelen van externe hulp is een effectieve manier. Heb je bijvoorbeeld zelf niet de tijd of voldoende kennis voor een uitgebreid engineeringstraject? Vraag dan advies voor dit onderdeel aan de groothandel, waar specialisten op dit gebied je kunnen voorzien van alle berekeningen, schema’s en tekeningen die je nodig hebt.

Hetzelfde geldt voor het (gedeeltelijk) uitbesteden van de logistiek rondom een project. Installateurs zijn vaak veel tijd kwijt aan het regelen van een effectieve vervoersstroom. De groothandel kan de logistieke regierol volledig van je overnemen en zorgen dat alle producten op tijd op de juiste plaats aankomen, waarbij ook nog eens is gekeken hoe dit met zo min mogelijk CO2-uitstoot kan. Zo kan je zelf de focus houden op datgene waar je goed in bent: het installatiewerk.

Slimmer installeren draait dus zeker niet alleen om het gebruiken van nieuwe producten om zo tijd te besparen, maar vooral om het maken van andere keuzes. Samenwerking is in deze tijd van levensbelang. Kortetermijnoplossingen zijn vaak duur en lossen op lange termijn meestal weinig op. Om het tekort aan vakmanschap in de installatiebranche te lijf te gaan, is het dan ook nodig om nu te investeren in een andere manier van werken. Zo zorg je dat je ook op lange termijn een rendabel en kundig bedrijf hebt.

Download de handige infographic over dit onderwerp.

Reageer op dit artikel