partner nieuws

Big data en de installatiebranche: op weg naar beter ondernemerschap

Installatiebranche

Big data en de installatiebranche: op weg naar beter ondernemerschap

De bouwsector wordt de laatste jaren geconfronteerd met tal van technologische innovaties. Bij veel daarvan speelt het gebruik en de analyse van data een belangrijke rol. Producten en processen kunnen hiermee slimmer en efficiënter worden gemaakt. Betekent dit dat de werkzaamheden van installateurs ingrijpend veranderen? In dit artikel kijken we naar wat deze omslag voor installateurs kan betekenen en welke kansen er voor hen liggen op dit gebied.

De laatste jaren zijn door de toegenomen digitalisering ook de mogelijkheden van dataverzameling en –analyse gestegen. Met de verzamelnaam ‘Big Data’ worden grote verzamelingen gegevens aangeduid. Hierbij gaat het vaak om ongestructureerde output die uit bijvoorbeeld sensoren wordt verkregen en met behulp van speciale programma’s of apps wordt geanalyseerd. Er zijn grofweg vier belangrijke kenmerken te onderscheiden:

 • Het gaat om grote hoeveelheden gegevens die niet met reguliere programma’s (zoals Excel) zijn te analyseren.
 • De gegevens zijn zeer uiteenlopend en zowel gestructureerd als ongestructureerd.
 • De gegevens komen snel beschikbaar en kunnen ook snel geanalyseerd worden. Bijvoorbeeld real time data gegenereerd door een sensor.
 • De gegevens kunnen afkomstig zijn uit vele bronnen, zodat de authenticiteit ervan goed gecontroleerd moet worden.

 

Toegevoegde waarde van big data

Wat kan big data, waar levert het toegevoegde waarde? Dat grote hoeveelheden gegevens beschikbaar zijn, is op zichzelf geen baanbrekend feit. De impact van ervan zit vooral in de datagedreven inzichten die na de interpretatie of analyse beschikbaar zijn. De grote winst die hieruit te halen valt, is in drie gebieden in te delen: het bijsturen van processen, het verbeteren van producten en het (beter) bedienen van klanten.

Bij het verbeteren van processen valt bijvoorbeeld te denken aan productieprocessen, maar ook aan logistiek. Het verbeteren van producten gebeurt bijvoorbeeld als uit de gegevens blijkt dat een apparaat minder goed presteert dan mogelijk is. De service of het advies naar klanten toe is te verbeteren door uit de gegevens van hun productgebruik te analyseren hoe zij nog beter/effectiever gebruik van het product kunnen maken. Ook kan er geadviseerd worden over hoe andere producten of diensten de klant wellicht nog meer kunnen helpen.

 

Praktijkvoorbeelden van big data

Hoe wordt big data nu al in de bouw- en installatiesector ingezet? In een drietal voorbeelden laten we zien waar de analyse hiervan meerwaarde oplevert.

 • Logistiek. Via locatiebepaling van busjes of vrachtwagens die materialen naar de bouwplaats vervoeren, is real time bij te houden hoe de logistieke stromen verlopen. Blijkt uit de gegevens dat er tijdwinst gemaakt kan worden door een andere route te rijden? Of heeft een ander tijdstip minder verkeersdrukte? Is het effectiever om niet drie maar één transport per week in te plannen? Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe big data kunnen bijdragen om zowel de logistieke kosten te verminderen en tevens de CO2-uitstoot te beperken. Voor zowel grote als kleine bedrijven is dit ook een goede optie om snel resultaten te behalen met data-analyse.
 • BIM. Het werken met BIM (Bouw Informatie Model) is de laatste jaren sterk in opkomst. Verschillende partijen uit het bouwproces kunnen in één digitaal model input leveren over hun producten en bijbehorende specificaties. Het bouwwerk wordt digitaal in een 3D-model ‘gebouwd’. Data vormt de rode draad bij het werken in BIM. Tal van gegevens, over prijzen, productspecificaties, levertijden, worden met elkaar gecombineerd en geanalyseerd. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld het verminderen van faalkosten, optimaliseren van een projectplanning of het verbeteren van logistieke stromen.
 • Smart homes. Slimme apparaten genereren data die benut kunnen worden om het gebruik ervan te optimaliseren. Een bekend voorbeeld is de slimme energiemeter, waar uit de gegevens van het verbruik al gezien kan worden hoeveel energie een huishouden verbruikt (en waar dat verbruik beperkt kan worden). In smart homes zijn tal van apparaten aanwezig waarvan de output bijdraagt aan een efficiënter energieverbruik.

Kansen voor installateurs

Big data biedt volop kansen voor installateurs, ongeacht de bedrijfsgrootte of het aantal medewerkers dat in dienst is. Hoewel de term zelf wellicht afschrikt door het woord ‘big’, is het voor kleine of middelgrote installatiebedrijven goed mogelijk om met deze methode aan de slag te gaan. Onder andere op de volgende gebieden valt dit in te zetten:

 • Het klantadvies uitbreiden door in te steken op efficiëntere energieverbruik en lagere kosten.
 • De eigen bedrijfsprocessen efficiënter maken, zoals bijvoorbeeld de logistiek.
 • Betere samenwerking in bouwprojecten (met BIM) zodat bijvoorbeeld faalkosten gereduceerd worden.
 • Producten vergelijken. Als uit gegevens blijkt dat product X beter of efficiënter werkt dan product Y, is het raadzaam andere producten te adviseren.
 • Onderhoud effectiever maken. Op basis van data kan geanalyseerd worden hoe intensief een product gebruikt wordt en wanneer dit aan vervanging toe is. Hierdoor kan een product vervangen worden op het moment dat het echt bijna nodig is in plaats van dit op een moment uit voorzorg te doen. Deze omslag van preventief naar predictief onderhoud wordt grotendeels door big data veroorzaakt.
 • Betere marketing. Wanneer op basis van klantdata blijkt dat veel klanten eenzelfde soort verbruikspatroon hebben, valt hier niet alleen het productassortiment maar ook de eigen marketing op af te stemmen. Door problemen die bij veel klanten spelen zichtbaar te maken, kan je hier je marketing(strategie) op afstemmen. Dit kan weer nieuwe klanten opleveren.

 

Op weg naar beter ondernemerschap

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten waar je rekening mee moet houden bij het gebruik van big data. Zo is privacy een belangrijk item waar de laatste jaren veel aandacht voor is. Het gebruik van bijvoorbeeld klantgegevens is aan strenge wetgeving onderhevig. Ook de kosten die verbonden zijn aan training of bijscholing die eventueel nodig zijn om je (verder) te verdiepen in data-analyse kunnen een belemmering vormen. Bij projecten waarin met BIM wordt gewerkt, is kennisdeling door alle partijen soms ook een struikelblok. Tot slot kan ook uit de gegevens blijken dat een bepaald product van een leverancier waar al jaren een zakelijke relatie mee bestaat, soms minder werkt dan dat van een andere leverancier, wat de samenwerking onder druk kan zetten.

Het omarmen van big data betekent niet dat je als installateur opeens een expert in het analyseren van grote datasets moet worden. Ook zijn er vele apps, dashboards en tools die alle cijfers handig kunnen analyseren en visualiseren. Door je in deze methodiek te verdiepen, kan je in alle facetten van het vakgebied een betere ondernemer te worden. Het is goed mogelijk om stapsgewijs in te zetten op meer datagedreven inzichten en analyses. Begin bijvoorbeeld bij één of twee aspecten van het werk en kijk welke voordelen er daar te behalen zijn. Dat big data alleen nog maar in belang zullen toenemen, leidt geen twijfel. De toekomst is digitaal en dat betekent dat er massa’s gegevens gegenereerd zullen worden. Het is daarom nu het moment om hier serieus mee aan de slag te gaan.

 

Handige infographic

Bovenstaande gegevens zijn visueel weergegeven in een infographic. Klik hier om de infographic te downloaden.

Reageer op dit artikel