partner nieuws

Goed ventileren? Goed communiceren!

Installatiebranche

Goed ventileren? Goed communiceren!

Een juist functionerend ventilatiesysteem is essentieel voor de gezondheid. Om optimaal te ventileren moet aandacht worden besteed aan het gehele installatieproces; van ontwerp tot onderhoud.

Goed ventileren

De praktijk leert dat de kwaliteit van de ventilatie niet samenhangt met de keuze voor een systeem. Er is namelijk niet één specifiek goed of slecht systeem. Dit is sterk projectafhankelijk. De kwaliteit van de ventilatie hangt wel samen met het ontwerp, de uitvoering, het beheer, het gebruik, en de mate van onderhoud van het systeem. Het ventilatiesysteem vraagt dus in alle stappen van het bouwproces om expliciete aandacht.

Goed communiceren

Alles draait om communicatie. Om een opdrachtgever zover te krijgen om te investeren, moet de installateur goed kunnen uitleggen hoe deze extra investering zorgt voor gezonde en comfortabele gebouwen. Communicatie tussen de ontwerper en de monteurs is essentieel om de gevoeligheden van de installatie inzichtelijk te maken zodat daar extra aandacht voor is. De belangrijkste communicatie-uitdaging zit echter in de vertaling van de techniek naar de gebruiker. Uiteindelijk is het de bewoner die de comfort ervaart, maar ook de lasten draagt, wanneer ergens in het proces niet aan de verwachtingen is voldaan.

Kennisdocument Ventilatie

In het kennisdocument Ventilatie worden de belangrijkste aandachtspunten rondom ventileren op een rij gezet. Download het kennisdocument op www.rensa.nl/kennisdocument-ventilatie.

Reageer op dit artikel