partner nieuws

BIM geeft installateur vliegende start

Installatiebranche

BIM geeft installateur vliegende start

Goed beginnen aan een ontwerptraject? Met BIM kan de installateur sterk uit de startblokken komen.

Bij aanvang van een ontwerptraject wordt alle informatie in het Building Information Model (BIM) geplaatst. Deze informatie wordt steeds specifieker naarmate het BIM-traject vordert. In tegenstelling tot een traditioneel traject, zorgt een BIM-traject ervoor dat er geen dubbel werk meer wordt gedaan. Neem bijvoorbeeld de workflow van de luchtinstallatie.

Automatische verificatie
Op basis van een bouwkundig model maakt de installateur snel ruimtedefinities aan in het eigen model. De ruimtedefinities worden gevuld met de parameters die nodig zijn voor het ontwerpen van de installaties. Bij een luchtinstallatie zal dan het gewenste debiet aan de ruimtedefinitie gekoppeld worden. Mocht het bouwkundige ontwerp worden aangepast, dan verandert de ruimtedefinitie in het installatie model mee. De ruimtedefinitie houdt immers de grenzen aan van het bouwkundig model. Een bijkomend voordeel is dat het gewenste debiet vervolgens automatisch wordt aangepast aan de gewijzigde dimensies van de ruimtedefinitie.

Generiek opzetten van installaties
Aan de hand van het gewenste debiet wordt vervolgens de luchtinstallatie generiek opgezet. Door debietpijlen in ruimten te plaatsen kan snel de volledige behoefte van een gebouwdeel worden opgezet. Doordat de debietbehoefte bekend is kan de installateur direct met de juiste kanaalafmetingen ontwerpen. Het voordeel hiervan is dat het ruimtebeslag van de luchtinstallatie direct zichtbaar wordt. De installateur kan vervolgens dit ruimtebeslag in een vroeg ontwerpstadium gebruiken om efficiënter samen te werken met bijvoorbeeld een constructeur. Het doel van BIM is tenslotte om kennis te delen en de samenwerking tussen partijen in de bouwkolom te bevorderen.

Geïntegreerd berekenen
Een ander belangrijk voordeel is dat de installateur al in een vroeg stadium van het ontwerp kan rekenen op basis van generieke componenten. Geïntegreerd berekenen is het snel en betrouwbaar doorrekenen van installaties voor het dimensioneren, controleren en het naast elkaar zetten van alternatieven. Het modelleren en berekenen gebeurt in één model, met één programma. Dit levert aanzienlijke tijdwinst op en voorkomt fouten omdat er niet meer geëxporteerd hoeft te worden naar een extern berekeningsprogramma.

Starten met BIM
Snel rekenen en informatie delen, automatische verificatie van parameters en het voorkomen van fouten en dubbelwerk; dit zijn de voordelen van het starten met BIM. Waar wacht u nog op? Let’s go BIM Live!

Reageer op dit artikel