partner nieuws

Grote behoefte aan kennis over beheer en onderhoud van laag- en hoogspanningsinstallaties in Nederland

Installatiebranche

Grote behoefte aan kennis over beheer en onderhoud van laag- en hoogspanningsinstallaties in Nederland

Rotterdam,19 juni 2012
Er is een grote behoefte aan kennis over installatieverantwoordelijkheid. Dat bleek tijdens de Joulz Masterclass IV-schap op 14 juni 2012. De enorme belangstelling vanuit onder meer (lokale) overheid, datacenters, industrie, ziekenhuizen en dienstverleners toont aan dat er nog veel werk verzet moet worden rondom het beheer en onderhoud van hoogspanningsinstallaties in Nederland. “We willen niet met een opgeheven vinger wijzen, maar we willen het onderwerp bespreekbaar maken. Wij komen schrijnende situaties tegen en het gaat hier om grote risico’s en mensenlevens” stelt Mike Sterkenburg van Joulz.

 

Verantwoordelijkheid

Tijdens de masterclass is met de 160 aanwezigen ingegaan op wet- en regelgeving, aansprakelijkheid en de risico’s en veiligheid rondom installatieverantwoordelijkheid. Wim Moree, gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot installatieverantwoordelijkheid: “Elke elektrische installatie valt onder de verantwoordelijkheid van één persoon, de installatieverantwoordelijke. Dit is een wettelijke vereiste.  Deze persoon moet worden aangewezen door de hoogst verantwoordelijke binnen een bedrijf”. Uit eigen ervaring weet Moree dat de direct betrokkenen bij de installaties vaak wel weten wat ze moeten doen. Maar dat het hoger management meestal veel te weinig aandacht heeft voor deze verantwoordelijke functie. Aanwezigen tijdens de masterclass beaamden dit en constateerden dat het soms tot onbegrip kan leiden tussen werkvloer en directie.

Informatie

Na afloop van de masterclass concludeerden de genodigden dat het goed is om niet alleen met vakgenoten van gedachten te wisselen maar ook intern bij hun organisaties het belang van installatieverantwoordelijkheid te benoemen. Een deelnemer vertelt: “Duidelijk is dat we ons nog sterker moeten opstellen richting onze directie. Het wordt namelijk pas zichtbaar als het echt fout gaat”.

 

Kennis delen

Tijdens de masterclass is de kloof tussen de werkvloer en het hogere management over het goed beleggen van installatieverantwoordelijkheid bevestigd. Een kloof waarbij de werkvloer van het belang van een goed IV-schap is overtuigd, maar waarbij het management of de directie de urgentie nog niet (h)erkent. Om ook op directieniveau mee te denken en te adviseren vanuit een bedrijfskundig en juridisch perspectief organiseert Joulz vanaf september tot einde dit jaar diverse ronde tafelgesprekken. Joulz wil graag haar kennis delen en adviseren om ook het veiligheidsaspect praktisch in te regelen .

Over Joulz

Joulz, onderdeel van Eneco, is dé specialist in energie-infrastructuren, met een compleet pakket van advies, engineering, aanleg en beheer van duurzame energie-infrastructuren. Joulz is met 2.500 medewerkers actief in heel Nederland, met vestigingen in Rotterdam, Delft, Utrecht, Ablasserdam, Haarlem, Dokkum en Weert.

 

Reageer op dit artikel