partner nieuws

Hydraulisch balanceren

Installatiebranche

Bij de keuze van een verwarmingsinstallatie wordt meer en meer rekening gehouden met de invloed hiervan op de EPB – norm.

Een  condensatieketel , een warmtepomp , vloerverwarming  of plafondkoeling  zijn allemaal onderdelen die ervoor zorgen dat we deze steeds strenger wordende norm kunnen halen.  Helaas zijn er ook factoren waarmee deze norm geen rekening houdt,  die nadelig kunnen zijn voor het uiteindelijk rendement van uw verwarmingsinstallatie.

De warmteverliesberekening is de eerste stap die zorgt  voor comfort in onze woning. Het berekend vermogen ligt in rechtstreeks verband met de hoeveelheid water die door ons verwarmingssysteem vloeit.  Naregelingen zoals thermostatische radiatorkranen, zoneregelingen en bijvoorbeeld gebouwbeheerssystemen zijn appendages die een invloed uitoefenen op dit berekende debiet.

Veelal staren we ons blind op het rendement van onze ketel en menen we dat, als het rendement van de ketel hoger wordt , het rendement van de installatie ook hoger wordt. Dit is niet automatisch het geval. Recent onderzoek aan de Karel De Grote hogeschool in Antwerpen heeft aangetoond dat het rendement van een installatie in sterke mate afhankelijk is van het pomprendement. Toerental geregelde pompen die hun pompdebiet aanpassen  aan het variërend debiet dat door de installatie stroomt, zullen in vergelijking met  pompen met een vast toerental het rendement van de installatie gevoelig laten stijgen. Hierover zijn de meeste specialisten het eens.

Maar het onderzoek toonde eveneens aan dat een verhoogde retourtemperatuur naar een condensatieketel zeer slecht is voor het rendement van de installatie. Dit fenomeen stelt zich bij het toepassen van  verdeelregelingen en mengregelingen. Uit  het onderzoek is gebleken dat  de smoorregeling het beste installatierendement geeft.  

        

           Verdeelregeling                   mengregeling                      smoorregeling

Het regelen van het berekende debiet kan men onderverdelen in 2 verschillende categorieën.

De eerste categorie is de statische inregeling. Hierbij maakt men gebruik van inregelventielen die een vaste instelling hebben die ingesteld wordt bij vollast. Maar een installatie werkt slechts 10% van zijn tijd in vollast en het nadeel van de statische inregelmethode is dat bij deellast het werkelijk debiet bijna altijd groter dan het ingestelde debiet. Hierdoor verhoogt ook het pompdebiet en de retourtemperatuur en deze effecten moeten we kost wat kost vermijden.

 

Daarom zijn vele fabrikanten op zoek gegaan naar oplossingen om ook bij deellast , het debiet in de installatie zo dicht mogelijk bij het ontwerpdebiet te brengen. Deze methode van inregelen noemt men dynamisch inregelen. Vaak doet men dit door extra een drukgecompenseerde  inregelventiel na de pomp te plaatsen. Dit ventiel  gaat dan bij deellast, het debiet in de hoofdleiding knijpen zodat het debiet door de verwarmingslichamen beter het berekende  debiet  benaderen.  Nadeel van dit soort ventielen is dat men een extra drukverlies creëert.

Bij Caleffi heeft men dit opgelost met de automatische debietregelaar Autoflow®. Het werkingsprincipe van deze automatische debietregelaar is gebaseerd op het Autoflow regelelement. Bij een hoger drukverschil over de regelaar, zal de zuiger van het regelelement de veer verder indrukken en zal de doorlaat in de zuiger verkleinen.

                

De combinatie van het grotere drukverschil met de kleinere opening, zorgt ervoor dat het debiet constant blijft. Bij een lager drukverschil zal de doorlaat vergroten en blijft het debiet ook constant.

 

Wat zijn de grote voordelen voor de betrokken partijen.

De gebruiker van de installatie krijgt een installatie die functionert met een maximaal rendement en die  voldoet aan hoge comforteisen.

De ontwerper kan reeds  bij het ontwerp  van de installatie berekenen welk debiet er door elk inregelventiel moet stromen voor maximaal rendement en comfort. De debietregelaars kunnen dan  correct besteld worden. De Autoflow®wordt ingeregeld in de fabriek en kant en klaar geleverd op de werf. De mogelijkheid om het ventiel verkeerd in te regelen, wordt zo tot een minimum beperkt.

 Omdat de automatische debietregelaarts Autoflow® al ingeregeld zijn in de fabriek, is inregelen op de werf niet meer nodig. Dit levert  voor de installateur een grote tijdswinst op en bespaart het ook de aanschaf of de huur van dure meetapparaten.

Het Autoflow regelelement is verkrijgbaar in twee uitvoeringen : een RVS uitvoering met een nauwkeurigheid van +/- 5% en een kunststof uitvoering met een nauwkeurigheid van +/- 10%. De automatische debietregelaar  Autoflow is verkrijgbaar in 6 verschillende uitvoeringen, van diameter ½” tot DN 350 en met een debiet van 0,12m³/h tot 122,5m³/h. Een compleet overzicht van het gamma, alsook de verschillende toepassingen in HVAC en sanitair installaties vind je terug op www.caleffi.nl 

 

Reageer op dit artikel