nieuws

Installateurs doen mee aan landelijk stikstofprotest

Installatiebranche

Door de stikstofproblematiek liggen bijna 20.000 projecten stil in de woningbouw, utiliteit en infrasector. Ook de installatiebranche wordt daardoor zwaar getroffen, zegt Techniek Nederland. Daarom doet de branchevereniging mee aan de landelijke actiedag op 30 oktober 2019.

Installateurs doen mee aan landelijk stikstofprotest

Techniek Nederland wil dat het kabinet een einde maakt aan de impasse rond stikstof en PFAS. Volgens voorzitter Doekle Terpstra kan dit door direct een drempelwaarde in te stellen. Projecten waarvan de uitstoot onder de drempelwaarde blijft, zouden meteen een vergunning moeten krijgen.

 

Stikstofprobleem

Op 29 mei deed de Raad van State een uitspraak over het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS maakte het kort gezegd mogelijk om stikstofuitstotende activiteiten toe te laten, vooruitlopend op de positieve effecten van PAS-maatregelen. Zo’n toestemming ‘vooraf’ is in strijd met de Europese regels, volgens de Raad van State. De Raad eist in de uitspraak dat de effecten van de compenserende maatregelen voor de stikstofuitstoot al op voorhand duidelijk zijn.

 

Uitstel bouwprojecten

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor onder andere de bouwsector. In totaal liggen daardoor zo’n 130 zaken stil die bij de Raad van State liepen. Het gaat daarbij om omgevingsvergunningen, tracébesluiten en bestemmingsplannen. Daardoor komen naar schatting ook bijna 20.000 projecten stil te liggen. Deskundigen waarschuwen daarbij dat de bouw de komende vijf jaar 14 miljard euro misloopt en ruim 70.000 banen op de tocht staan. Woensdag 30 oktober gaat de sector daarom actie voeren in Den Haag.

 

PFAS-probleem

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, het is een verzamelnaam van chemische stoffen die in bodem en water voorkomen. Sinds 1 oktober geldt ook daar een strikte norm voor: in een kilo grond mag maar 0,1 microgram PFAS zitten. Deze eis is veel strenger dan bijvoorbeeld in België of Duitsland. Volgens de bouwsector kan er door deze eis nauwelijks nog grond verplaatst worden. Ook is er te weinig laboratorium-capaciteit om grondmonsters te laten testen. Daardoor worden veel bouwprojecten uitgesteld of lopen ze vertraging op.

 

Miljardenstrop voor sector

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “De besluiteloosheid van het kabinet betekent voor ondernemers in onze sector een miljardenstrop. Het kabinet moet snel knopen doorhakken, want de werkgelegenheid en de economische groei staan op het spel.” Techniek Nederland heeft de leden daarom opgeroepen op 30 oktober naar Den Haag te komen.

 

Drempelwaarde instellen

Techniek Nederland pleit ervoor dat het kabinet een einde maakt aan de impasse rond stikstof en PFAS door direct een drempelwaarde in te stellen. Projecten waarvan de uitstoot onder de drempelwaarde blijft, zouden met onmiddellijke ingang een vergunning moeten krijgen, vindt voorzitter Doekle Terpstra.

 

Bijdrage aan Klimaatakkoord

Doekle Terpstra: “Installateurs en technisch dienstverleners zijn Klimaataanpakkers. Onze sector zorgt juist voor CO2-neutrale nieuwbouw en draagt bij aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord. Het kabinet legt nu de rekening neer bij een sector die nauwelijks stikstof uitstoot, maar wel van grote waarde kan zijn voor klimaat en milieu. Dat lijkt niet door te dringen in Den Haag, dus is het tijd om onze onvrede op het Malieveld te laten zien en horen.”

 

Techniek helft van bouwsom

Techniek vormt in veel bouw- en infraprojecten bijna de helft van de totale bouwsom. Techniek Nederland krijgt dan ook steeds meer signalen van installateurs en technisch dienstverleners dat de situatie nijpend is. Het aantal projecten dat nog doorgang vindt, neemt snel af. Het merendeel van de nieuwe projecten kan als gevolg van de stikstof- en PFAS-regels niet van start.

 

Omzetverlies en banenverlies

Daardoor dreigen tienduizenden werknemers op korte termijn hun baan te verliezen. Een enquête onder leden van Techniek Nederland laat zien dat meer dan de helft van de deelnemende installateurs nu al problemen ondervindt van de stikstofproblematiek, vooral in de woningbouw. Maar liefst 80% van de ondervraagde ondernemers verwacht een omzetdaling.

 

Bouwbrede coalitie

Techniek Nederland maakt deel uit van een brede coalitie. Naast de ondernemers in de installatiebranche ondersteunen onder meer Aannemersfederatie, Aedes, BNA, Bouwend Nederland, Cumela Nederland, Detailhandel Nederland, Koninklijke Metaalunie, MKB Infra, MKB-Nederland en VNO-NCW de landelijke actiedag op woensdag 30 oktober.

Reageer op dit artikel