nieuws

Wet certificering cv-installateur door Tweede Kamer

Installatiebranche

De nieuwe wet voor werken aan gasverbrandingsinstallaties is op dinsdag 28 mei aangenomen door de Tweede Kamer. Techniek Nederland adviseert haar leden zich op de nieuwe eisen voor te bereiden.

Wet certificering cv-installateur door Tweede Kamer
Stichting OVI

In het wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer staan nog niet alle eisen waaraan de cv-monteurs moeten voldoen. “De uitleg over de certificering is ingewikkeld, in ontwikkeling en nog niet compleet”, aldus branchevereniging Techniek Nederland.

Wel is de branchevereniging tevreden met het besluit, omdat het een belangrijke stap is naar minder ongevallen met cv-ketels. In 2015 bleek uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat koolmonoxide bij cv-ketels onnodig veel slachtoffers eist.

 

Procescertificering

De wet gaat over een procescertificering. Dit betekent dat zowel eisen worden gesteld aan de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, als aan de vakbekwaamheid van de monteur. Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten, moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn. En werkgevers moeten dit in hun administratie kunnen laten zien.

 

Examen voor 34.000 monteurs

Techniek Nederland gaat ervan uit dat het merendeel van de monteurs nu al over het vereiste niveau beschikt. Toch moeten alle 34.000 monteurs die werkzaam zijn in de verwarmingstechniek slagen voor zowel een theorie- als een praktijkexamen, ongeacht hun opleidingsniveau.

 

Online toets

Bijscholing is eventueel nodig. Monteurs kunnen straks met een online-toets zelf beoordelen of ze bijscholing nodig hebben. De verwachting is dat tussen de 1.500 en 4.500 monteurs met een opleiding op niveau 2 of lager bijscholing nodig hebben om aan de eisen te voldoen. Werkgevers die afdragen aan het scholingsfonds kunnen daarvoor subsidie krijgen van opleidingsfonds OTIB.

 

Dossier CO-certificering

Om installateurs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de nieuwe wet, maakte Techniek Nederland een ‘Dossier CO-certificering’. Er komt ook nog een ‘Roadmap CO-certificering’, een stappenplan voor installateurs om aan de nieuwe eisen te voldoen.

 

Kosten certificering

In het ‘Dossier CO-certificering’ maakt Techniek Nederland een kosten-batenanalyse. De exacte kosten voor de certificering zijn nog niet bekend, het gaat om inschattingen op basis van aannames. Techniek Nederland geeft in het CO-dossier een overzicht van de ‘soorten’ investeringen die de wet gaat vragen. Zodra meer bekend is, past Techniek Nederland het dossier weer aan.

 

Overgangsjaar 2020

Het wetsvoorstel moet ook nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gaat een meerderheid van de Kamerleden akkoord, dan treedt de wet op 1 januari 2020 in werking. In het overgangsjaar 2020 krijgen installateurs de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf 2021 zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken echt in overtreding.

 

 

Reageer op dit artikel