nieuws

Branche gaat beter voorlichten over installeren van zonnepanelen

Installatiebranche

Brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland willen installateurs beter gaan voorlichten over het installeren van zonnepanelen. De aanleiding hiervoor is een inventarisatie door TNO in opdracht van RVO.nl van een klein aantal incidenten met brand bij zonnepanelen.

Branche gaat beter voorlichten over installeren van zonnepanelen

In de inventarisatie ‘Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland’ bekeek TNO alle 27 bekende incidenten uit voornamelijk 2018. Hiervan waren er 23 bij woningen; dit is 0,014 % van de ongeveer 170.000 geïnstalleerde systemen in 2018. In veel gevallen is de oorzaak van de brand niet direct te herleiden.

 

Onvakkundige installatie zonnepanelen

Uit ervaringen en studies uit het buitenland blijkt echter dat onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak is van incidenten. De verdenking is dat problemen ontstaan wanneer een stekker (connector) van het ene merk verbonden wordt met een contrastekker van het andere merk. Dit heet in het vakgebied ‘cross mating’. Dit komt voor als de installateur een kabel over langere afstand moet aanleggen en een (contra)stekker aan die kabel verbindt die van een ander merk is dan die van het paneel. Deze ‘cross mating’ kan leiden tot overgangsweerstanden, interne vlambogen, warmteontwikkeling en uiteindelijk brand. Het onvakkundig monteren van stekkers kan tot soortgelijke problemen leiden.

 

Meer brandincidenten bij indaksystemen

Het rapport signaleert verder dat er relatief veel brandincidenten waren bij zogenoemde indaksystemen in vergelijking met opdaksystemen. De zonnepanelen liggen bij opdaksystemen boven de dakpannen, die een brandwerende eigenschap hebben. Bij indaksystemen vervangen de zonnepanelen de dakpannen. De panelen bevinden zich dan op kortere afstand van materialen als dakfolies en isolatiemateriaal. Dit vergroot het risico, zeggen de rapporteurs.

 

NEN-normen aanpassen

RVO.nl gaat binnenkort om de tafel met het Nederlands Normalisatie Intituut (NEN). Beide organisaties willen bekijken of ook de NEN-normen voor de installatie van elektrische voorzieningen en de brandveiligheid van daken moeten worden aangepast.

 

Reageer op dit artikel