nieuws

NTR 3216 voor gebouwriolering herzien

Installatiebranche

De NTR 3216 is herzien. De aanpassing was nodig omdat de norm NEN 3215 voor gebouwriolering in 2018 is gewijzigd met een aanvullingsblad A1.

NTR 3216 voor gebouwriolering herzien

De NTR 3216 bevat richtlijnen voor het ontwerpen, installeren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater van bouwwerken. Deze richtlijn is een aanvulling op de norm NEN 3215 voor gebouwriolering, of voluit: ‘Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen’. De NTR 3216 legt uit hoe de NEN 3215 het beste kan worden geïnterpreteerd.

 

Wijzigingen NTR 3216

De richtlijn NTR 3216 is op zo’n twintig punten gewijzigd. Het gaat onder meer om de onderwerpen:

  • Combineren van ontspanningsleidingen,
  • Hemelwater van groene daken,
  • Aanleg van toestel- en verzamelleidingen.

 

Combineren van ontspanningsleidingen

Tot nu toe was het toegestaan om maximaal 10 ontspanningsleidingen te combineren op één gecombineerde leiding en dakdoorvoer. Het drukverlies in het totale systeem moet maatgevend zijn. Nu is in de nieuwe NTR een bepalingsmethode met rekenblad opgenomen. Daarmee kan men zelf het aantal ontspanningsleidingen bepalen dat men wil combineren, maar nog steeds maximaal 10. Ook bepaal je hiermee de diameter van de gecombineerde ontspanningsleiding en de dakdoorvoer.

 

Rekenvoorbeelden

Voor een aantal veelvoorkomende situaties bevat de NTR rekenvoorbeelden, zoals voor parallelle ontspanningsleidingen met dezelfde lengte, en voor terraswoningen waarbij de lengte van de stand- en ontspanningsleidingen verschilt.

 

Hemelwaterafvoer groene daken

Voor de berekening van de hemelwaterafvoer van daken is een reductiefactor van toepassing. De nieuwe NTR geeft nu voor groene daken meerdere mogelijkheden afhankelijk van de dikte van de substraatlaag. Hiermee is NTR 3216 ook afgestemd op de NTA 8292 voor Begroeide daken. Deze NTA bevat bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing.

 

Aanleg toestel- en verzamelleidingen

De NTR 3216 bevat altijd al richtlijnen voor de aanleg van onder meer toestelleidingen en verzamelleidingen. Nu zijn er bij dit onderdeel op diverse punten verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld over hoe men moet omgaan met het overbruggen van dilataties in vloeren.

 

Aansluiting keukengootsteen

Een tabel voor de maximumleidinglengte is uitgebreid met de aansluiting van een keukengootsteen, waarbij binnen een afstand van 5 meter een regelmatig gebruikt lozingstoestel > 0,75 l/s is aangesloten. Dit vergroot de transportafstand waardoor de maximumleidinglente 8 meter kan bedragen in plaats van 5 meter.

 

Aansluiten wc via bovenaansluiting

De NTR heeft ook een verduidelijking voor het aansluiten van een closet via een bovenaansluiting. Dit is toegestaan wanneer – bovenstrooms van de aansluiting – de verzamelleiding is aangesloten op een secundaire ontspanningsleiding.

 

 

Reageer op dit artikel