nieuws

KvINL en Sterkin fuseren tot InstallQ

Installatiebranche

De stichtingen KvINL en Sterkin vormen vanaf 1 januari 2019 de nieuwe organisatie InstallQ. Het doel van de nieuwe organisatie is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.

KvINL en Sterkin fuseren tot InstallQ
Stichting OVI

De directie van de nieuwe Stichting wordt gevormd door Hans van den Berg (Algemene Zaken) en Wil van Ophem (Technische Zaken). De voorzitter van het bestuur is Ed Nijpels.  De organisatie is in 2019 gehuisvest in Zoetermeer (centraal kantoor), Apeldoorn en Rotterdam.

 

Eenduidigheid en transparantie

De installatiebranche en de afnemers van haar diensten hebben behoefte aan eenduidigheid en transparantie in de kwaliteitsregelingen, aldus de huidige stichtingen. Dat er verschillende stichtingen zich naast elkaar met kwaliteitsborging bezighouden, draagt daar niet aan bij. Daarom hebben ze ervoor gekozen om samen te gaan in een stichting: InstallQ.

De komende jaren wil de stichting uitgroeien tot hèt toonaangevende kwalificerende instituut voor de installatiebranche. Ook wil InstallQ zoveel mogelijk bestaande en nog te ontwikkelen kwalificerende regelingen op het gebied van de installatie- en elektrotechniek in beheer nemen en onderhouden.

 

Eén loket voor erkenning of certificering

Voor alle regelingen is straks nog maar één logo beschikbaar waarmee bedrijven laten zien dat zij aan een erkenning of certificering voldoen. Installatiebedrijven en opleidingsinstellingen kunnen straks binnen één organisatie kiezen uit alle mogelijke regelingen. En er ontstaan kansen om andere erkenningsregelingen over te nemen, die nauw verwant of gelijk zijn. Zo werkt InstallQ aan haar ‘een-loket-functie’ voor de installatiebranche en haar opdrachtgevers.

 

Eén database met regelingen

InstallQ bereikt onder meer haar doel door het regelmatig controleren van bedrijven en/of uitgevoerde werkzaamheden. Ook ondersteunt zij de installateurs bij het voldoen aan de eisen in de regelingen door onder meer kennisverspreiding via eigen vakbladen en het organiseren van voorlichtings- en scholingsdagen. Tegelijk vervult InstallQ een voorname rol in het registreren van beoordeelde opleidingen, examens en vakbekwaam personeel. Uiteindelijk is er straks nog maar één database waarin alle houders van een erkennings- of certificeringsregelingen te vinden zijn.

 

Meer over erkenning en certificering:

Verplichte certificering te duur voor kleine installatiebedrijven

Verplichte erkenning cv-installateurs: de 10 belangrijkste vragen

Uneto-VNI over erkende installateur: uitstel is geen afstel

Reageer op dit artikel