nieuws

Zesduizend warmtepompmonteurs in opleiding

Installatiebranche

Zesduizend monteurs worden de komende vijf jaar opgeleid om warmtepompen te installeren en onderhouden. Dat staat in de Green Deal “decentrale duurzame warmte- en koudetechnieken”.

Zesduizend warmtepompmonteurs in opleiding
partners na ondertekening Green Deal, op alfa College Groningen, 4 sept 2018. waaronder minister Wiebes en Doekle Terpstra

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terpstra, DHPA-voorzitter Frank Agterberg en vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties ondertekenden deze Green Deal op 4 september 2018 in Groningen.

 

Tekort aan technici

In de afspraken die ze maakten staat opleiding centraal. De verwachting is immers dat de energietransitie veel werk gaat opleveren, dat ook nog eens om snelle uitvoering vraagt. Een van de grootste uitdagingen is dan ook voldoende arbeidscapaciteit mobiliseren. De technische installatiebranche houdt nu al rekening met een tekort van 20.000 technici in 2020. Als gevolg van de omslag naar duurzame energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen zou dit tekort zelfs kunnen verdubbelen tot 40.000 vacatures.

 

Duurzame warmtetechniek

De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek en in het installeren en onderhouden van het hele spectrum aan warmtepompen. Ook hybride warmtepompen zitten in de opleiding. Daarnaast krijgen zonneboilers en installaties met biobrandstof een plaats in het opleidingsprogramma, dat zoveel mogelijk aansluit op bestaande kwaliteitsregelingen. Op de webpagina ‘Leerlijn warmtepompen’ van Uneto-VNI staat een overzicht van de cursussen die worden aangeboden. Aan de hand van een beslisboom (pdf) kunnen geïnteresseerden zien welke opleidingen in hun geval nodig en geschikt zijn.

Leestips:

Cv-monteurs kunnen ook warmtepompen installeren

Warmtepompen installeren: tien tips

 

Praktijklokalen voor monteurs warmtepompen

Bij de ondertekening van de Green Deal opende minister Wiebes een praktijklokaal voor warmtetechniek in het Groningse Alfa-college. Er komen nog zes andere praktijklokalen voor warmtepompmonteurs verspreid over Nederland. Ze worden nog dit jaar in gebruik genomen. Leden van de Dutch Heat Pump Association (DHPA) hebben met hulp van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.

In een dag bijgepraat worden over warmtepompen? Kom naar het Nederlands Warmtepomp Congres 2018

In een dag bijgepraat worden over warmtepompen? Kom naar het Nederlands Warmtepomp Congres 2018

Vragen over duurzame verwarmingssystemen

Installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen over duurzame verwarmingssystemen. Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI: “Als sector kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan de verbouwing van Nederland. Met deze Green Deal helpen wij installateurs om de sprong voorwaarts te maken. Dat is niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk. Het aantal cv-installaties gaat afnemen. Duurzame techniek is onmisbaar en de installatiebranche ook.” De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen.

 

Ondertekenaars Green Deal Duurzame technieken

De Green Deal Duurzame technieken is een breed gedragen initiatief. Ondertekenaars van de afspraken zijn naast het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, installatiekoepel Uneto-VNI en de DHPA ook de provincie Zuid-Holland, Opleidingsfonds OTIB, Opleidingsbedrijf Installatiewerk Nederland, Gasunie, BodemenergieNL, brancheorganisatie voor koudetechniek NVKL, de verenigingen van leveranciers van biomassaketels NBKL en die van pelletkachels NBPI, de haarden- en kachelbranche NHK, Enpuls en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie NVDE.

Over de ondertekening van de Green Deal maakte Uneto-VNI dit filmpje:

Reageer op dit artikel