nieuws

Kennisprogramma voor E en W op Vakbeurs in Hardenberg

Installatiebranche

De Elektro Vakbeurs en Installatie Vakbeurs in Hardenberg vinden dit jaar voor het eerst naast elkaar onder één dak plaats. Op de vakbeurs is dan ook een kennisprogramma met lezingen voor beide disciplines.

Kennisprogramma voor E en W op Vakbeurs in Hardenberg
Foto: Juliantien Fotografie

Installateurs zijn vrij om een kijkje te nemen op beide beursvloeren (Elektro Vakbeurs en Installatie Vakbeurs), waar een groot aantal standhouders hun producten, systemen en noviteiten toont. Ook is er een ‘E&W installatie platform’ ingericht, waar onder andere exposanten vertegenwoordigd zijn die zich al richten op zowel de E- als W-installateur. Elke beursdag zijn minimaal vijf kennissessies te volgen in het kennistheater op de beursvloer.

 

Lezingen Uneto-VNI

Branchevereniging Uneto-VNI organiseert drie lezingen op Installatie Vakbeurs en Elektro Vakbeurs:

‘In drie stappen naar hogere kwaliteit’

Leden van Uneto-VNI voldoen aan een aantal belangrijke kwaliteitscriteria. Toch gaat de vereniging die criteria verder aanscherpen, onder meer door de toelating te baseren op erkenningen en certificeringen en een onderscheid te maken in hoofd- en nevenactiviteiten. Regiomanager Jakob Hulshof legt uit .

Leestip: Verplichte erkenning cv-installateurs op hoofdlijnen

 

‘2019 jaar van de waarheid voor gastechnische installateurs’

Naar verwachting zal de Tweede Kamer dit najaar instemmen met een nieuwe en ingrijpende wettelijke certificeringsregeling voor gastechnische installateurs, die medio 2019 van kracht wordt. Hoe zit die regeling precies in elkaar? En voor welke installaties geldt dat nu wel en voor welke niet? Welke vakbekwaamheidseisen gaan gelden? En hoe kunnen installateurs daaraan voldoen? Dat wordt uit de doeken gedaan door Hans van den Berg, programmamanager Kwaliteit.

Leestip: Verplichte erkenning cv-installateurs: de tien belangrijkste vragen

 

‘Waar liggen uw kansen op de installatiemarkt?’

De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, digitalisering, dat zijn de grote thema’s waar installateurs mee te maken krijgen. Ze zullen keuzes moeten maken en kansen pakken om de continuïteit en groei van hun bedrijf te garanderen. René Vogels, onderzoeker van Panteia, geeft daarvoor zijn aanbevelingen.

Leestips:

Duurzame verwarming: hoe pak je jouw deel van de markt?

Installateur spilfiguur bij verduurzaming bestaande woning

Energiewacht bereidt zich voor op een toekomst zonder cv-ketels

 

 

Installateur 3.0

Over deze grote thema’s en de kansen voor installateurs en hun veranderende rol gaan ook de presentaties van Factory Zero, DNA in de Bouw en Cirkelstad.

  • In een sessie van Factory Zero wordt ingegaan op de installateur 3.0 en de veranderingen in de rol van de installateur.
  • Ook is er een workshop ‘betaalbaar BENG bouwen met A-ZEB’ door DNA in de Bouw.
  • Cirkelstad geeft een presentatie over circulariteit in de installatiesector.

Leestips:

Energiezuinig bouwen zonder aardgas: niets voor luie bouwers

Installateurs schieten niet te kort bij verstrekking energieadviezen

Cv-monteurs kunnen ook warmtepompen installeren

 

Van EPC naar BENG

Daarnaast is er een lezing van Nieman Group over ‘Van EPC naar BENG, wat zijn de gevolgen?’ De EPC-eis wordt vervangen door drie BENG-eisen. Wat betekent dat voor de installaties en hoe is de samenhang met gasloze nieuwbouw? En wat betekent het voor al die bestaande gebouwen? Welke nieuwe technieken worden toegepast, of blijft toch alles bij het oude?  Harm Valk licht de achtergrond van de BENG-eisen toe, geeft de hoofdlijnen van de nieuwe rekenmethode NTA 8800 en gaat in op de praktische consequenties voor de bouw- en installatiesector. Met speciale aandacht voor oplossingen die passen in een (aard)gasloze toekomst.

 

Installatie Vakbeurs en Elektro Vakbeurs 2018

Elektro Vakbeurs en Installatie Vakbeurs zijn van 11 tot en met 13 september 2018 in Evenementenhal Hardenberg. Beide beurzen zijn te bezoeken van 13.00 tot 21.00 uur. Meer informatie: www.elektrovakbeurs.nl en www.installatie-vakbeurs.nl.

Reageer op dit artikel