nieuws

Subsidie energiebesparing voor eigen woning is op

Installatiebranche

Voor bewoners van een eigen huis heeft het geen zin meer een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen. Ruim 44 miljoen euro is vergeven.

Subsidie energiebesparing voor eigen woning is op

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er voldoende aanvragen zijn ontvangen om het beschikbare budget uit te geven. Hierbij is ook het laatste beschikbare budget – 500.000 euro –  voor eigenaar-bewoners meegerekend, zoals dat binnenkort in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

 

Ruim 44 miljoen isolatiesubsidie

Het totale subsidiebedrag is hiermee € 44.275.000. Dit subsidiebedrag is nu volledig uitgeput. RVO.nl stelt meer aanvragen te hebben ontvangen dan er aan subsidiebudget is gepubliceerd. “We houden er namelijk rekening mee dat er bij de behandeling ook nog subsidieaanvragen afvallen.”

 

Verwerking van aanvragen

De wettelijke termijn waarbinnen RVO een besluit te nemen over een ingediende aanvraag is dertien weken. RVO.nl zet daarom extra capaciteit in om de aanvragen te verwerken. “Uiterlijk eind juli geven we uitsluitsel over aanvragen die in april ontvangen zijn.” Een ingediende aanvraag garandeert overigens niet dat er daadwerkelijk subsidie wordt uitgekeerd.

 

Apart budget voor Vereniging van Eigenaren

Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen. Zij moeten minimaal twee soorten isolerende maatregelen treffen van voldoende omvang, bijvoorbeeld: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas.

 

Reageer op dit artikel