nieuws

Subsidie energiebesparing eigen huis bijna op

Installatiebranche

Subsidie energiebesparing eigen huis bijna op

RVO.nl verwacht dat het subsidiebudget energiebesparing eigen huis voor eigenaar-bewoners tussen 13 april en 26 april volledig op is. Deze subsidie kunnen eigenaar-bewoners aanvragen voor het laten aanbrengen van extra isolatie. Er is nog wel een potje voor Verenigingen van Eigenaren.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laat meer aanvragen toe dan er aan subsidiebudget kan worden verstrekt. “We houden er namelijk rekening mee dat er bij de behandeling ook nog subsidieaanvragen zullen afvallen.” Toch denkt de subsidieverlener dat het hele subsidiebudget nog voor eind april is opgesoupeerd. Voor eigenaar-bewoners was er sinds 15 maart 2017 een budget beschikbaar van € 43,81 miljoen euro. Er is per 18 april 2017 al voor meer dan 46 miljoen aan subidies aangevraagd en voor meer dan 22 miljoen aan subsidies verstrekt.

Subsidie voor eigenaar-bewoners

Eigenaar-bewoners kunnen de komende weken nog wel een subsidieaanvraag indienen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Het moet dan gaan om minstens twee maatregelen, zoals het aanbrengen van gevel- en dakisolatie. RVO.nl zet extra capaciteit in om de aanvragen te verwerken. Uiterlijk eind juli geeft de subsidieverlener dan uitsluitsel over de aanvragen die in april zijn ingediend. Op rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis staan de voorwaarden voor deze subsidie.

Subsidie voor Vereniging van Eigenaren

Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is er een apart subsidiebudget. De VvE’s kunnen subsidie krijgen voor een energieadvies of een energieadvies in combinatie met een Meerjarenonderhoudsplan, voor procesbegeleiding en voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen. Voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw is er tot het einde van 2018 een budget van 6 miljoen euro vastgesteld. Voor VvE’s is er voorlopig nog voldoende budget, meldt rvo.nl. Vandaag, 18 april  2017, staat de teller op 931.633 euro voor aanvragen en op 252.032 euro voor verstrekte subsidies.

Reageer op dit artikel