nieuws

‘Schrijf tenders uit voor 10.000 gasloze woningen’

Installatiebranche

Schrijf vijf tenders uit voor het verduurzamen van 10.000 woningen. En maak daar als kabinet 2 miljard euro voor vrij. Alleen op die manier kan het ooit wat worden met het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad, stelt Jan-Willem van de Groep, welbekend van de Stroomversnelling. 

‘Schrijf tenders uit voor 10.000 gasloze woningen’

“De opgave in de particuliere voorraad wordt zwaar onderschat. We plakken pleisters. En als je kijkt naar de uitgaven van het Rijk aan het opwekken van duurzame energie dan zijn de verhoudingen scheef. De overheid zal een forse investeringen moeten doen om de bouwinnovatiemachine op gang te krijgen”, licht Van de Groep zijn plan toe.

Hij heeft zijn plan gedeeld met de Bernard Wientjes. De voormalige voorzitter van werkgeversorganisatie VNO NCW broedt met toonaangevende mensen uit de hele sector op een agenda die de bouw radicaal moet veranderen.

Zak geld

Van de Groep is te spreken over die denkrichting, maar stelt dat dit soort ambities anders dan bij corporatiewoningen alleen kan worden waargemaakt met een zak geld van de overheid. “Maar in plaats daarvan stelt het Rijk, maar ook GroenLinks dat dit probleem lokaal moet worden opgelost. Dat is een denkfout. De particuliere voorraad kun je niet overlaten aan louter kleinere aannemers, dat gaat ze boven de pet. Windmolens laten we ook niet door een smederij bouwen. Grote bouwers zoals de BAMMEN en de VolkerWessels vinden dit ook niet leuk. Je moet het dus aantrekkelijk maken door volume te creëren.”

Onder druk van de problemen in het aardbevingsgebied in Groningen, waarschuwde minister Kamp begin dit jaar nog dat gemiddeld 200.000 woningen per jaar van het gas moeten worden losgekoppeld. Die opgave wordt onbetaalbaar zonder een groot programma van het Rijk, redeneert Van de Groep. 

Te duur

“Gemiddeld genomen is de oplossing om een woning te verduurzamen nog 40 procent te duur. Dat gaat moet de overheid met een bijdrage van 2 miljard euro overbruggen. Twee miljard euro staat grofweg gelijk aan 6 miljard euro bouwomzet. En als je berekent dat van elke euro 41 procent terugvloeit naar het Rijk, verdient die investering zich dus ook snel weer terug.” (belasting op wind, belasting op loon en btw bij elkaar opgeteld = 41 procent)

Van de Groep stelt voor die 2 miljard euro onder vijf grote bouwconsortia te verdelen. Om aanspraak te kunnen maken op in totaal maximaal 400 miljoen euro moeten zij 10.000 particuliere woningen volledig verduurzamen. Dat is ongeveer 30.000 euro per woning. “In eerste instantie gaat het om een eenmalige subsidie van 2 miljard euro”, legt de voormalige greenspirator uit. Hij nuanceert de hoogte van het bedrag. “De 12 miljard die opgaan aan de SDE+ krijgen we ook niet terug.”

Verkooporganisatie optuigen

Het is aan bouwers zelf om tienduizend woningen te vinden. “Geen probleem als je een goed aanbod hebt. Je hoeft ze ook niet direct bij het begin hebben”, meent Van de Groep. “En je zult als bouwer heel anders moeten gaan denken; een soort verkooporganisatie opzetten of zo en een ruilmarkt op gang brengen. Deze methode dwingt de bouw zich anders te organiseren. Samenwerking met toeleveranciers is ook onontbeerlijk.” Wel acht hij het verstandig om te beginnen met grondgebonden huizen die tussen 1960 en 1990 zijn gebouwd.

Van de Groep staat bekend als een radicale inspirator. Vragen om geld bij de overheid lijkt tegen zijn eerdere principes in te druisen. “Niet helemaal”, corrigeert hij. “Ik vraag om een andere vorm van subsidie dan de bouw normaalgesproken doet. Ik probeer met de subsidie een hele industrie in beweging te krijgen. Misschien is het een beetje een verloochening van wat ik altijd heb geroepen. Aan de andere kant. Bij corporaties ben ik er nog altijd van overtuigd dat er geen geld bij hoeft voor de verduurzaming, op de particuliere markt ligt dat anders.”

 

Reageer op dit artikel