nieuws

Opleiding essentieel bij ontwerp en installatie van warmtepompen

Installatiebranche

Voor de plaatsing van een warmtepomp zonder bodemsysteem hebben installateurs geen opleiding en certificering nodig. Ten onrechte vinden twee verschillende opleiders.

Opleiding essentieel bij ontwerp en installatie van warmtepompen

 

Zowel de Warmtepomp Academy in Woerden, als Aeres Tech in Ede,  voorheen PTC+ genaamd, biedt cursussen voor de verschillende warmtepompsystemen, zoals grondgebonden, lucht-lucht en lucht-water. De cursisten kunnen een examen afleggen om aan te tonen over voldoende kennis te beschikken. Bij grondgebonden installaties is een diploma accreditatie nodig voor de noodzakelijke wettelijke certificering om werkzaamheden hieraan te mogen uitvoeren.   

 

Focus op cv-ketels

Om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen worden steeds meer nieuwe huizen van een warmtepomp voorzien. Bij utiliteitsgebouwen is dat al meer het geval. Opleiders Willem Hooijkaas van Warmtepomp Academy en Roelof Robbertsen van Aeres Tech vinden dat een goede installatie van warmtepompen om kennis en vaardigheden vraagt. Die kennis ontbreekt nog bij veel installateurs die zich tot nu toe alleen op cv-ketels richten.   

 

Overcapaciteit en rendement

Het selecteren en inregelen van een cv-ketel is voor installateurs in de regel geen probleem. Een voorbeeld is het bepalen van de juiste capaciteit. Cv-ketels hebben, vanwege de tapwatervoorziening, doorgaans een overschot aan verwarmingscapaciteit. Het overschot aan capaciteit is geen probleem want het rendement van de ketel bij verwarming neemt niet af. Dat ligt anders bij een warmtepomp. Overcapaciteit leidt tot een lager rendement en moet daarom worden voorkomen.

 

Vloeroppervlakte en inhoud

Dat maakt de berekening van de capaciteit, op basis van het gasgebruik in het verleden, het vloeroppervlakte en de inhoud van de ruimtes, belangrijk. In de warmtepompcursussen komen die berekening daarom ruimschoots aan bod. Robbertsen: “Het systeem is een geheel van bron, warmtepomp en afgifte. Daar komt veel bij kijken, bijvoorbeeld om te weten wat het vermogen oftewel de Kv-waarde van een driewegklep moet zijn die je in een systeem opneemt.”

 

Onderkoeling en oververhitting

“Belangrijk is dat je alles weet van warmte-afgifte. Onderkoeling en oververhitting is ook zo’n onderwerp, waar je alles van moet weten. Uiteindelijk moet je ook zorgen voor een zo laag mogelijk energiegebruik. Dat kun je bereiken met het instellen van parameters, zoals de instelling van de kleppen, de hoeveelheid water die door het systeem stroomt en op hoeveel procent de ventilatoren moeten draaien.”  Ook als het warmtepompsysteem draait vraagt deze meer aandacht dan een cv-ketel. Robbertsen: “Je moet terugkomen bij de klant om de klanttevredenheid te toetsen en na te gaan of het warmtepompsysteem goed is ingeregeld.”

 

Onvoldoende geschoold

Ook fabrikanten ondervinden dat er momenteel onvoldoende geschoolde installateurs voor warmtepompen zijn en nemen hun maatregelen. Hooijkaas: “Om ervoor te zorgen dat hun geleverde warmtepompen goed worden geïnstalleerd en goed functioneren, trekken leveranciers de verantwoordelijkheid in veel gevallen naar zich toe.Ze zien erop toe dat de installatie en oplevering goed verloopt. Daarmee willen ze voorkomen dat hun producten, door fouten bij het installeren, in een negatief daglicht komen te staan.”

 

Buisafstanden te lang

Volgens Robbertsen reageren de fabrikanten hiermee op projecten die in het verleden fout zijn afgelopen. “Ik ken een project met 1.000 woonhuizen waar de warmtepompen niet goed functioneerden. Er waren fouten gemaakt in het ontwerp; noodzakelijke kleppen waren niet geïnstalleerd, de buisafstanden was te lang en zo kan ik nog wel even doorgaan. Bij 1.000 woningen levert zo’n fout een enorm probleem op.

 

Ontwerp

Door de buitenwacht wordt in zo’n geval al gauw gekeken naar de warmtepomp, terwijl daar niets mis mee is. Dat geldt wel voor het ontwerp van het systeem. Het laat zien hoe belangrijk het voor de fabrikant is dat monteurs goed zijn opgeleid. 

Reageer op dit artikel