nieuws

OMA en DOK coördineren renovatie Binnenhof

Installatiebranche

De architecten Ellen van Loon (OMA) en Liesbeth van der Pol (Dok Architecten) worden de coördinerend architecten voor de renovatie van het Binnenhof. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de architecten geselecteerd via een geheime procedure.

OMA en DOK coördineren renovatie Binnenhof
Rijksvastgoedbedrijf: Frans Strous en Bert Nienhuis

Van Loon krijgt de verantwoording voor het gedeelte waar de Tweede Kamer zit en Van der Pol doet als coördinerend architect de bouwdelen van de Eerste Kamer, de Raad van State, het ministerie van Algemene Zaken en het Ridderzaal-complex (de Grafelijke Zalen).

Arup verantwoordelijk voor beveiliging

Zij zullen nauw samenwerken met Joop Paul (ingenieursbureau Arup) die de taak krijgt van coördinerend technisch adviseur en zich buigt over alle technische aspecten van het hele complex, zoals energievoorziening, klimaatbeheersing, ict en toegangsbeveiliging. Verder is Zecc Architecten geselecteerd voor de verbouwing van de tijdelijke huisvesting in het oude pand van Buitenlandse Zaken.

Onder Ellen van Loon en Liesbeth van der Pol als coördinerend architecten, komen er voor verschillende bouwdelen van het Binnenhof nog aparte architecten. Die worden later gekozen. Vervolgens kiest het Rijksvastgoedbedrijf bouwbedrijven, installatiebedrijven en andere specialisten. Dat gebeurt niet met een openbare aanbesteding. In verband met de beveiliging van het complex mogen precieze gegevens over installaties, bouw en inrichting namelijk niet breed bekend worden.

Geheim verklaard

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft nog een jaar om het inkoopproces vorm te geven en geschikte architecten, adviseurs, bouwers, installateurs en specialisten te selecteren. De opdrachten voor renovatie en tijdelijke huisvesting zijn inmiddels om veiligheidsredenen geheim verklaard en vallen buiten de aanbestedingsregels. De contracten zullen een-op-een worden gegund aan partijen die het Rijksvastgoedbedrijf het meest geschikt acht.

Ruimte voor prijsduiken is er niet, want er moet worden gewerkt met een open boekhouding. De opdrachtgever denkt nog na over terugvalscenario’s voor het geval het niet lukt tot overeenstemming te komen of het tijdens de uitvoering volledig misloopt. De coördinatie komt in handen van een marktpartij, maar het Rijksvastgoedbedrijf ziet voor zichzelf ook een actieve rol weggelegd.   

Houtrot en lekkage

De renovatie van het Binnenhof-complex is hard nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants. De renovatie gaat in 2020 van start en duurt vijfenhalf jaar. De renovatie kost maximaal 475 miljoen euro. De renovatie zelf kost maximaal 425 miljoen, de tijdelijke huisvesting van Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State en het ministerie van AZ kost 50 miljoen.

Project Binnenhof

Planning renovatie Binnenhof 

 

Reageer op dit artikel