nieuws

Zes miljoen voor energiebesparing bij sportclubs

Installatiebranche

Sportclubs kunnen vanaf 2 januari 2017 09.00 uur weer subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie. Het beschikbare subsidiebudget voor 2017 is 6 miljoen euro.

Zes miljoen voor energiebesparing bij sportclubs

Dat staat in de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 die op 12 december 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Subsidievoorwaarden

Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd. Ook kunnen verenigingen bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling krijgen voor een lening waarmee zij de investeringen doen.

Energiebesparende maatregelen

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en te stimuleren bij sportaccommodaties. De verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie en het installeren van ledverlichting, zonnepanelen en zonneboilers. Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie staan op de maatregelenlijst.

Rol RVO.nl

RVO.nl voert de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties uit. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Jaarlijks wordt er een budget beschikbaar gesteld.

Reageer op dit artikel