nieuws

Onderzoek naar voorschriften voor CO2-concentraties in scholen

Installatiebranche

Ingenieurs van adviesbureau Cauberg-Huygen onderzoeken de mogelijkheid om bouwtechnische eisen en bepalingsmethoden op te stellen voor CO2-concentraties in scholen.

Onderzoek naar voorschriften voor CO2-concentraties in scholen

Uiteindelijk moet de inventarisatie duidelijk maken of kwaliteitsborging van de binnenlucht mogelijk is op basis van CO2-gehalte in plaats van aantal liters per seconde per vierkante meter.

Het betreft een opdracht van het ministerie van BZK, dat met hiermee invulling geeft aan een motie die de Tweede Kamer in november 2011 aannam. Het adviesbureau kreeg deze opdracht na het winnen van een aanbesteding. Het doel is om eind 2012 de eerste resultaten van deze opdracht bij het ministerie van BZK te kunnen presenteren.

Ventilatie in schoollokalen is al geruime tijd een punt van aandacht. Voldoende ventilatie draagt bij aan betere leerprestaties van leerlingen. Op dit moment bevat de bouwregelgeving voor scholen een capaciteitseis voor luchtverversing in liters per seconde per persoon. Deze eis is gebaseerd op een gemiddeld acceptabel CO2-concentratieniveau van 1200 ppm, wat overeenkomt met het advies van de Gezondheidsraad.

In de praktijk blijkt die waarde niet altijd te worden gerealiseerd, door onvolkomenheden aan de ventilatievoorzieningen, door het gebruik en het onderhoud. De Tweede Kamer nam daarom in november 2011 een motie aan waarin zij de minister van BZK vraagt om onderzoek te doen of voorschriften aan een maximum CO2-concentratieniveau mogelijk zijn. En als dat mogelijk blijkt te zijn, vraagt de Kamer om een voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit op dit onderdeel.

De Kamerleden willen feitelijk dat er een prestatie-eis wordt gesteld aan een maximale CO2-concentratie in de binnenlucht.

Reageer op dit artikel