nieuws

Herziene UAV gelden ook voor installatiewerk

Installatiebranche

De werkgroep UAV heeft het concept van de nieuwe Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2011) aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. In deze herziening gelden de UAV ook voor technisch installatiewerk.

De werkgroep onder leiding van emeritus hoogleraar Matton van den Berg had als opdracht een actualisering te maken van de UAV 1989. Een algehele herziening is het daarom niet geworden. Een belangrijke verandering is wel dat de reikwijdte van de UAV is verbreed. Niet alleen gelden ze voor de uitvoering van werken maar ook voor technisch installatiewerk.

Veel commentaar dat de werkgroep heeft ontvangen tijdens de voorbereiding, is niet verwerkt in het concept. Op zich waren de commentaren wel goed, maar zij gingen veel verder dan de ‘lichte’ herziening.

Een aantal zaken is wel verduidelijkt. Zo zijn nu bij de zorgplicht voor orde en veiligheid op het werk expliciet schadelijke voorwerpen of stoffen die worden gevonden. De aannemer moet die vondst onmiddellijk melden bij de directie en direct veiligheidsmaatregelen nemen. Ook is de passage over termijnverlenging aangepast.

De concept-UAV zijn te vinden op de website van het Instituut voor Bouwrecht in Den Haag: www.ibr.nl

Reageer op dit artikel