blog

De installateur en het klimaatkonijn

Installatiebranche

Nog nooit was de gemiddelde temperatuur op aarde zo hoog als vorig jaar. En 2016 was al het derde recordjaar op rij. Die verontrustende trend laat zien waarom het klimaat hét leidende thema moet zijn in de komende kabinetsformatie.

De installateur en het klimaatkonijn

Vóór de verkiezingen is het klimaatprobleem nauwelijks aan de orde geweest, maar dat moet nu veranderen. Om met Ed Nijpels (voorzitter van het Energieakkoord) te spreken: het klimaatkonijn moet uit de hoge hoed komen. Wat UNETO-VNI betreft horen daar stevige maatregelen bij. En een heldere ambitie: tussen nu en 2030 maken we de gebouwde omgeving CO2-neutraal!

Installateur steeds belangrijker

Op 7 maart liet UNETO-VNI op een SER-conferentie over het Energieakkoord zien dat we de technische mogelijkheden in huis hebben om de energietransitie te versnellen. Omdat 40 procent van de CO2-uitstoot voor rekening komt van de gebouwde omgeving, is er werk aan de winkel voor onze branche. Nu de verduurzaming van woningen en gebouwen écht op de agenda komt, wordt de plaats die u als installateur inneemt in de bouwkolom met de dag belangrijker.

Energieregisseur

De installateur wordt een energieregisseur. U bent in de ideale positie om de verduurzaming van een woning of gebouw van A tot Z te begeleiden. Om te beginnen brengt u in beeld wat uw klant wil en welke energieprestatie die klant kan leveren. Daarna geeft u informatie, bijvoorbeeld over regels en duurzaamheidseisen. Vervolgens adviseert u over de maatregelen die het beste zouden kunnen werken. U maakt afspraken over de technische prestaties en over de energieprestaties. En tenslotte verzorgt u de installatie en zorgt u ervoor dat de systemen optimaal blijven presteren.

Neem het voortouw

Over optimaal presteren gesproken: in ons plan vragen wij aandacht voor energiemanagementsystemen die ervoor zorgen dat installaties ook op de langere termijn optimaal blijven presteren. Omdat de systemen nog relatief onbekend zijn, ontwikkelen wij een speciaal programma waarin voorlichting een belangrijke plek inneemt.

Veel milieuwinst is snel en eenvoudig te halen. Het optimaliseren of vervangen van bestaande installaties in de utiliteit kan veel gas en elektriciteit besparen; vooral in kantoren, bedrijfshallen en horeca. Het gasverbruik kan zo met een derde worden teruggebracht en het elektriciteitsverbruik zelfs met 60 procent. Een prachtige uitdaging voor onze branche!

Kijken we naar woningen, dan zien we dat 70 procent van de woningen in ons land Energielabel C of lager heeft. In 2030 moet het A-label de norm zijn. Ook dáár kunt u als installateur het voortouw nemen. Vertel uw klanten in ieder gesprek welke mogelijkheden zij hebben om hun woning te verduurzamen.

Het konijn bij de oren vatten

De gebouwde omgeving CO2-neutraal maken kost veel geld. Maar dat mag voor de overheid geen reden zijn om het klimaatprobleem voor zich uit te schuiven. We hebben geen tijd te verliezen. Want zoals Ed Nijpels al zei over zijn klimaatkonijn: hoe langer we wachten, hoe hoger het prijskaartje is dat eraan hangt. UNETO-VNI staat klaar om het konijn bij de oren te pakken. We vertrouwen erop dat ook de onderhandelende partijen in Den Haag zich realiseren dat het tijd is voor actie.Doekle Terpstra is voorzitter van UNETO-VNI

Reageer op dit artikel