blog

Column: ‘innovatie betekent lef tonen’

Installatiebranche

De afgelopen maanden was ik aanwezig bij zeer uiteenlopende bijeenkomsten waar innovatie in de bouw prominent op de agenda stond. Op de eerste plaats tijdens de FIDIC conferentie (de wereldconferentie voor brancheverenigingen van ingenieursbureaus) in Marrakesh. Daarnaast tijdens de Bouwpoort in Den Haag, maar ook bij het laatste Top overleg met RWS en tijdens het voorzittersdiner van Cencobouw.

Column: ‘innovatie betekent lef tonen’

Gerust kunnen we stellen dat innovatie leeft. Er wordt veel over gepraat en we zijn het erover eens dat er meer geïnnoveerd moet worden. Sneller en ook op grotere schaal. De vraag die echter zelden of nooit ter sprake komt is of de branche wel innovatief is. Komen er voldoende ideeën en initiatieven op tafel? Dat is niet het probleem. Ideeën genoeg, maar wat doe je er mee en waar komen die tot wasdom? Dat is de cruciale vraag.

Daag de markt uit

Om die laatste vraag te beantwoorden spelen de overheden een grote rol. Het is wat mij betreft niet zozeer een kwestie van geld als van het bieden van mogelijkheden om innovaties te laten slagen. Dus daag de markt uit door opgaven te stellen die met de huidige technieken en oplossingen onvoldoende beantwoord kunnen worden. Dat dwingt innovatie af. Een mooi voorbeeld is de renovatie van het stadhuis in Eindhoven.

Wetten en regels staan initiatieven in de weg

Een andere mogelijkheid is dat de overheden soepeler omgaan met geldende wetten en regelgeving. Dat kwam ook schrijnend aan het licht tijdens de klimaattop in Rotterdam. Ook daar waren voldoende initiatieven, maar velen strandden doordat de wet en regelgeving die initiatieven in de weg staan. De wijzigingen op dat gebied gaan veel te langzaam om deze innovaties te accommoderen. Tijdelijke verordeningen en ontheffingen zijn prima maatregelen om een proeftuin te creëren om innovatie een kans te geven.

Want laat tenslotte één ding duidelijk zijn. Het is en blijft innovatie. De garantie dat die slaagt is er niet. Ook dat moeten we wel terdege beseffen.Johan van den Elzen is voorzitter van NLingenieurs.

Reageer op dit artikel