blog

De mythe van ‘all-electric’

Installatiebranche

Nul-op-de-notawoningen leunen zwaar op de mooie Nederlandse maatregel van salderen: opgewekte stroom in de zomer wordt weggestreept tegen afgenomen stroom in de winter. Als dit salderen na 2020 wordt afgeschaft dan resulteert dit in een financieel drama voor de bewoners.

De mythe van ‘all-electric’

Deze woningen verbruiken dan in de winter relatief veel dure stroom en leveren in de zomer stroom die weinig waard is. Samen met hogere onderhoudskosten en afschrijvingskosten op de installaties resulteert dit hoogstwaarschijnlijk in duurzaamheidsellende. Een dringend verzoek dus om het salderen niet te snel op te heffen.

De versnelling wereldwijd van het plaatsen van zonnepanelen is nog steeds gigantisch. Duurzame opwekking heeft de toekomst! Het is echter nog steeds een grote uitdaging om een oplossing te vinden voor de piek- en seizoensvraag. Bij grootschalige toepassing van elektrische warmtepompinstallaties zal het elektriciteitsverbruik in de winter evenredig toenemen, en dit extra verbruik zal grotendeels kolen- of gasgestookt zijn met in verhouding een grote CO2-uitstoot.

Verduurzaam het gasnet

De opgave is om minstens zoveel vaart te zetten achter het verduurzamen van de gasketen als de elektrische keten. Een hybride energie-infrastructuur met een goede wisselwerking tussen de elektrische en (duurzame) gasinfra heeft grote voordelen, zeker als dit gecombineerd wordt met nieuwe hoog efficiënte gasgestookte verwarmingsoplossingen en power-to-gastechnologie.

Dit kan zowel piek- als seizoenvraag in het elektriciteitsnet reduceren, en daarmee hoge investeringen voorkomen. Het maakt ons energiesysteem bovendien minder kwetsbaar en geeft goede mogelijkheden voor seizoensopslag. Seizoenbuffering via het gasnet is economisch goed te organiseren. Last but not least: het geeft de kans om maatschappijbreed te verduurzamen en het helpt om de CO2-doelstellingen te halen.

Shell

Onze nationale trots Shell kan hier een cruciale rol in vervullen. Niet domweg olie oppompen en de markt bedienen zou de core business moeten blijven (zoals topman Ben van Beurden vorige week op TV meldde), maar zelf duurzaam brandstof maken, opslaan en distribueren. Power to gas: waterstof, methaan en methanol produceren uit elektriciteit, opgewekt in de zomer of op locaties waar de zon ook in de winter schijnt, en dit opslaan en distribueren via o.a. ons gasnet.

Daarnaast zal het percentage groen gas vanuit vergisting en vergassing medio deze eeuw een fors aandeel van de dan benodigde hoeveelheid gas uit gaan maken. In 2020 is de verwachting dat het percentage groen gas ongeveer 10 procent is, wat niet veel zal afwijken van het aandeel duurzame energie bij de elektriciteitsopwekking. Dit percentage kan dus verder stijgen wanneer bedrijven als Shell hun verantwoordelijkheid nemen en de power to gastechnologie helpen door te ontwikkelen en op te schalen.

Stefan van Uffelen, programmamanager van het MVO Nederland Netwerk Beton en coördinator bij World Business Council for Sustainable Development

Reageer op dit artikel