artikel

VSK 2020: midden in de toekomst 

Installatiebranche

Van 4 tot 7 februari opent VSK weer zijn deuren. Gawalo blikt alvast vooruit op wat de installateur allemaal kan verwachten. Een ding is zeker, er wordt een breed spectrum aan oplossingen geboden. 

VSK 2020: midden in de toekomst 

Tekst: Gerard Vos 

 

De installatiewereld gaat beursmanager Patrick Schilte van Jaarbeurs aan het hart. Ruim een half jaar voor de VSK is hij al volop bezig samen met een team met salesmanagers, eventmanagers en marketingmanagers. “Het moet tot in de puntjes verzorgd zijn en afgestemd op de doelgroep, vertelt Schilte. “De sfeer tijdens VSK is erg belangrijk. Je moet alles goed afstemmen. Daarom zijn er veel gesprekken zijn met installateurs, brancheorganisaties en (toe)leveranciers.” 

 

Midden in de toekomst

‘Midden in de toekomst – je ziet het op de VSK’, is dit keer het VSK-thema. Schilte: “De oplossing van de toekomst is al gemaakt. De toekomst is vandaag. Als je de doelstellingen van 2050 wilt gaan halen dan is een ding zeker en dat is dat de installatiebranche een sleutelrol speelt. Dat is een prettige positie voor een installateur, maar die moet die positie wel pakken. Waar twee jaar geleden de warmtepompen VSK domineerden, daar zie je nu dat er nog veel meer nieuwe oplossingen worden getoond die te maken hebben met de energietransitie en het Klimaatakkoord.” 

 

Patrick Schilte, beursmanager van VSK.

Waterstof, warmtepomp of warmtenet …

Als het om een nieuw opkomende techniek gaat als waterstof, zet Schilte daar niet direct al zijn geld op in. “Ik vind het lastig kiezen. Hybride vormen, aquathermie zie je snel opkomen, maar het kan ook wind of zonne-energie worden. Iedereen claimt de ideale oplossing te hebben. De mensen vanuit de warmtepompbranche en vanuit de koeltechniek roepen het ook. Lachend: “de laatste met als motto: ‘koelen is het nieuwe verwarmen’. Maar zonder gekheid: ik vind het mooi dat de VSK een fors aanbod bij elkaar heeft gebracht met tal van oplossingen en dat de bezoekers hier hun licht op kunnen steken.”  

 

De oplossing van de toekomst is al gemaakt  

Kennis en eindverantwoordelijkheid 

De installatiesector profiteert momenteel volop van de economische trends, zoals de energietransitie, de klimaatontwikkeling en duurzaamheid, signaleert Schilte. “Het vraagt van zowel de installateurs als de toeleveranciers dat ze zich opnieuw uitvinden. En dat is het meest spannende deel. De installateur moet veel meer een adviesrol in gaan nemen. Daarvoor moet hij over de vereiste kennis beschikken. Daar komt ook nog een punt als de verantwoordelijkheid bij kijken. Want als je een bepaalde oplossing adviseert en er gaat iets fout, wie is er dan eindverantwoordelijk? Is dat de installateur, de leverancier of bij nieuwbouw bijvoorbeeld de architect?” 

 

Adviesrol installateur 

Daarom vinden veel installateurs het best wel eng om iets anders te adviseren dan de huidige oplossingen. “Het vraagt ook van de toeleverancier dat hij mede-verantwoordelijk wordt voor de beslissingen. Dat vraagt veel meer contact tussen de toeleverancier en de installateur. Dat deze partijen hier gezamenlijk in gesprek gaan om te kijken hoe ze die adviesrol samen kunnen invullen, is bij uitstek de kracht van VSK.” 

 

Je ziet circulariteit een vlucht nemen in de installatiewereld

Circulaire installaties 

Er is een flink gevecht gaande wie het grootste toekomstige marktdeel gaat pakken, ziet Schilte. “Iedereen maakt nog kans. Er zijn veel toetreders. Dat zie je ook bij de koeltechniekbranche die nu weer volop meedoet. Je zult op de VSK veel duurzame oplossingen vinden. Zo zie je circulariteit een vlucht nemen. Verschillende partijen komen met oplossingen waarbij circulariteit het uitgangspunt is. Dit gaan we ook meenemen in het lezingenprogramma. Waar eerst de tendens was dat circulariteit in de installatiebranche niet zo speelt, zie je nu dat marktpartijen er wel degelijk vol op inzetten.” 

Aan de slag

Samen met Techniek Nederland gaat de VSK een theater neerzetten gericht op de installateur. Daarnaast nemen we met Techniek Nederland ook echt een kijkje in de toekomst. Ook de tent met eten, drinken en muziek ontbreekt dit keer niet. Daarnaast kunnen installateurs ook praktisch aan de slag. Er is aan de exposanten een oproep gedaan om ervoor te zorgen dat installateurs veel producten kunnen uitproberen. Het is kennisdoen, leren en ervaren. 

 

Het is kennis, doen, leren en ervaren

Leren en ervaren

De VSK kende in 2018 een aantal aanpassingen in het concept en in de aankleding. Dit op basis van aanbevelingen van bezoekers. Zo werd er onder andere een sfeervolle tent neergezet en kwam er een aangepast lezingenprogramma tot stand. Schilte: “Het doel was om de bezoeker kennis op te laten doen en meer mogelijkhedegeven om te kunnen netwerken. Maar de installateur moest ook kunnen leren en ervaren.”  

De optelsom aan aanpassingen heeft ertoe geleid dat de VSK in 2018 de beste waardering in 25 jaar heeft gekregen. “Dat is iets om trots op te zijn. Het betekent dat we iets goed hebben gedaan in 2018 en dat we daar nu op kunnen voortbouwen.” 

Schrijf je in voor VSK 2020

De vakbeurs VSK is van 4 tot 7 februari 2020 in de Jaarbeurs in Utrecht. Meer dan driehonderd exposanten tonen hun innovaties binnen de werktuigbouwkundige installatietechniek. Voor de editie 2020 is ‘Midden in de toekomst’ het thema. VSK biedt concrete oplossingen voor actuele uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering.

Reserveer een gratis toegangskaart voor VSK 2020

Reageer op dit artikel