artikel

‘Verplicht erkenningsregeling voor álle installateurs’

Installatiebranche

‘Verplicht erkenningsregeling voor álle installateurs’

De reactie van het kabinet op het toch tamelijk verontrustende rapport van de Onderzoeksraad over ongevallen met koolmonoxide heeft lang op zich laten wachten. Gelukkig is ons geduld half juni beloond toen de ministers Blok en Schippers een brief naar de Tweede Kamer stuurden. Hieruit blijkt dat het kabinet overweegt een wettelijke, uniforme erkenningsregeling voor installateurs van cv-ketels in te stellen. Uneto-Vni, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, vindt dat het hoog tijd wordt dat die regeling er ook daadwerkelijk komt.

Ook voor elektra en water wil Uneto-Vni op termijn een zwaardere erkenningsregeling invoeren

In november 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels. De inhoud loog er niet om en was voor Uneto-Vni aanleiding om (opnieuw) te pleiten voor een strengere, persoonsgebonden erkenningsregeling voor installateurs die zich met cv-installaties en andere gastoestellen bezighouden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de verantwoordelijke ministers Blok en Schippers nu dat het kabinet zo’n erkenningsregeling inderdaad in overweging neemt. Wat ons betreft is een wettelijke, uniforme erkenningsregeling een absolute voorwaarde voor een effectieve aanpak van het koolmonoxidegevaar. Alleen als álle installatiebedrijven in ons land werken volgens zware, maar heldere eisen, kunnen we de veiligheid van gastechnische installaties sterk verbeteren en het aantal koolmonoxideslachtoffers terugdringen. Ook voor elektra en water wil Uneto-Vni op termijn een zwaardere erkenningsregeling invoeren.

Wettelijk

Kan Uneto-Vni die zwaardere erkenningsregeling dan niet invoeren zonder wettelijke verplichting? Ja, dat kan. Maar dan ontstaat in de markt een gevaarlijke tweedeling. Installatiebedrijven met voldoende verantwoordelijkheidsgevoel voldoen aan de erkenningsregeling en werken met goed opgeleide monteurs, die ze regelmatig laten bijscholen. Die manier van werken brengt kosten met zich mee. Installatiebedrijven die daarvoor weglopen en geen maatregelen nemen, kunnen uiteraard goedkoper werken. Zij bieden aanleg en onderhoud van de cv-ketel tegen een lagere prijs aan. Het gevolg laat zich raden. Integere bedrijven worden uit de markt gedrukt, het draagvlak voor de erkenningsregeling brokkelt af en de veiligheid van gasinstallaties komt onder druk te staan.  

Het beste voorbeeld is in dit geval toch echt het Verenigd Koninkrijk

Het kabinet overweegt een wettelijke regeling, maar zet er helaas ook meteen vraagtekens bij. De verantwoordelijke ministers hebben gekeken naar landen als België, Denemarken, Engeland en Duitsland en uiten twijfels over de effectiviteit. Ten onrechte. Het ligt dezer dagen misschien wat gevoelig, maar het beste voorbeeld is in dit geval toch echt het Verenigd Koninkrijk. De invoering van een wettelijke erkenningsregeling heeft daar aantoonbaar geleid tot een daling van het aantal koolmonoxideslachtoffers. Britse monteurs moeten voldoen aan zware vakbekwaamheidseisen en zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen. De kwaliteit en veiligheid van uitgevoerd werk wordt op basis van steekproeven gecontroleerd. Een prima model voor Nederland.  

Meerderheid

In onze oproep voor een wettelijke erkenningsregeling staan we niet alleen. Ook organisaties als de Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland en VACpuntWonen sluiten zich aan bij het standpunt van Uneto-Vni. In een brief aan de ministers hebben wij gewezen op de brede steun voor een wettelijke erkenningsregeling. Tijdens de regiobijeenkomsten van dit voorjaar bleek de overgrote meerderheid van de Uneto-Vni-leden vóór. In een poll op de website van één van vakblad Installatie en Sanitair spreekt zelfs 75% van de installateurs zich uit voor een wettelijke erkenningsregeling. Op 15 september bespreekt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet en in de weken daarvoor gaat Uneto-Vni graag in gesprek met Tweede Kamerleden. Want een wettelijke erkenningsregeling is écht nodig.

Uneto-Vni werkt al aan een zwaardere, uniforme erkenningsregeling die inmiddels bijna klaar is

We hebben geduldig gewacht op de reactie van het kabinet, maar dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Uneto-Vni werkt al aan een zwaardere, uniforme erkenningsregeling die inmiddels bijna klaar is. De scholingseisen voor monteurs zijn in kaart gebracht, waarbij iedere installateur natuurlijk voldoende tijd krijgt om te voldoen aan de nieuwe eisen. Veel installateurs voldoen hier overigens al aan of kunnen dit niveau met een beperkte bijscholing  bereiken. Wat ons betreft kunnen de eerste installateurs begin volgend jaar aan de slag volgens een nieuwe regeling, die geldt voor iedereen.Drs. Titia Siertsema MBA is voorzitter van brancheorganisatie Uneto-Vni

 

 

Reageer op dit artikel