artikel

‘Dit jaar slechten we de grens van 300 miljoen’

Installatiebranche

‘Dit jaar slechten we de grens van 300 miljoen’

“Ik ben redelijk tevreden”, antwoordt Unica-ceo John Quist op de vraag wat hij vindt van de zojuist gepresenteerde jaarcijfers van ‘s lands vierde installateur. “Redelijk omdat dingen altijd nog beter kunnen en omdat de marges nog voor verbetering vatbaar zijn.” Als meest opvallende gebeurtenis in 2015 noemt Quist de overname van delen van Imtech.

In een toelichting op de financiële resultaten stelt Quist: “Het afgelopen jaar was een jaar van sterke groei en we zijn ervan overtuigd dat de resultaten in 2016 nog verder zullen verbeteren. Unica kan als onafhankelijke speler in de technische dienstverlening in de komende jaren steeds meer profiteren van haar brede positionering. In de gebouwde omgeving blijft er vraag naar meer duurzaamheid, veiligheid, comfort en communicatie. De competenties van Unica sluiten heel goed aan bij deze ontwikkelingen en we denken daarvan de komende jaren te kunnen profiteren.”

Klimaatakkoord Parijs

Quist wijst specifiek op de ondertekening van het Klimaatakkoord in Parijs. “Dat betekent dat er in de komende decennia een sterke focus komt op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De doelstellingen uit dit akkoord leiden tot veel kansen. Unica is perfect toegerust om een belangrijke rol in de duurzamere technische installaties van bestaande en nieuwe gebouwen te spelen. Dit geldt ook voor de invloed van ICT, die een steeds grotere rol gaat spelen in de installatiemarkt.”

Ook ziet Quist kansen in de industriële kant van het installatiespectrum. “Daarin kunnen we nog groeien. Ik vind dat een interessante tak, ook weer omdat onze kennis en kunde daarop goed aansluiten.”

Mochten zich goede kansen voordoen dan zal Quist niet aarzelen om in 2016 nog een paar overnames te doen. “Niet dat we daarop specifiek uit zijn, maar als zich een mooie opportunity voordoet zullen we daarnaar zeker serieus kijken. Maar ook met de verwachte autonome groei van alle onderdelen verwacht ik in 2106 de grens van 300 miljoen euro omzet te slechten.”

Quist verwacht die autonome groei vooral bij het bedrijfsonderdeel Technisch Beheer. “Nieuwbouw van utiliteit blijft nog achter bij de woningbouw, maar trekt wel aan. Wij kunnen echter heel veel toegevoegde waarde bieden in het intelligenter maken van gebouwen. Samenwerken met andere bedrijven wordt daarin belangrijk, zowel met gevestigde namen als met start-ups.” Waarop de Unica-directeur enthousiast verhaalt over een project waarbij Unica een grote onderwijsinstelling helpt om de gebouwen intelligenter te beheren. “Daarin kunnen ze straks de roosters aanpassen aan de hand van de gegevens die het intelligente gebouw oplevert. Dat gebeurt met sensortechnologie en wifi. Mochten de colleges van een bepaalde professor zo saai zijn dat het aantal studenten dat zijn les bezoekt halveert, dan kan snel worden uitgeweken naar een kleiner lokaal.”

Impact overname delen Imtech

Quist kijkt dus redelijk tevreden terug op 2015. Maar er zijn ook gebeurtenissen die zo veel impact hadden dat hij ze niet snel zal vergeten. “De overname van delen van Imtech natuurlijk. Dat blijft je bij. Aan de ene kant omdat het feit dat zo’n mooi bedrijf zo snel stuk kan, je triest stemt. Aan de andere kant omdat het voor ons een geweldige kans was.”

De overname zelf was ook bijzonder. “Alleen al door de snelheid waarmee we toen hebben gehandeld. Alleen directeur Daan van Vliet, CFO Bert Moser en ik waren op de hoogte en we zaten daags na de dag waarop Imtech surseance aanvroeg al bij de curator. En het was  binnen een paar weken rond. Dat is het voordeel van een familiebedrijf. Je hebt geen aandeelhouders of banken waarmee moet worden onderhandeld. We konden de overname met eigen middelen financieren.”

Een deel van de gevolgen van de overname is in de cijfers van 2015 al terug te zien, Quist verwacht dat de echte resultaten in 2016 zichtbaar worden. “Ik ben vooral blij dat de integratie met de voormalige Imtech mensen zo goed gaat. Ze werken verdeeld over al onze veertien vestigingen en ik bewonder hun enorme drive om hun werk goed te doen voor hun klanten. Dat heeft ons zeker geholpen om de lopende contracten met die klanten over te nemen, daarvan ben ik overtuigd.”

Reageer op dit artikel